titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2551, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 92.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Silvia Gregorová )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2552, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Róbert Puška )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2553, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Stanislav Cicko )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2554, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 92.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Oľga Facunová )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2555, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Ján Lacko, Jozef Lacko, Marek Lacko, Stanislav Lacko )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2556, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 92.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Oľga Gregorová )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2557, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 95.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.4.2011 trvalý pobyt občana. ( rod. Ingáca Cicka /6 občanov/ )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu;

2558, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 94.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Kvetoslava Murgošová, Rastislava Balážová, Kvetoslava Balážová ml. )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2559, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 97.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.4.2011 trvalý pobyt občana. ( rod. Žanety Bánászovej / 6 občanov/ )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2560, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Ľudovít Villant )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2561, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Dušan Bučko )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2562, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresátky - Sarah Klára Žigmundová, Jarmila Žigmundová )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2563, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 78 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Anton Ilovský, Ján Veselka, Milan Balún, Ctibor Cibiri )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2564, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adreátka - Martina Forgáčová )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2565, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Boďa )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2566, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Jozef Debnár )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2567, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 70.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Pentek )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2568, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Viera Štrbáková, Lívia Štrbáková, Jana Cicková )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2569, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Anton Ilovský )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2570, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 78.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Dagmar Martinkovičová, Jaroslav Pauček, Hilda Končeková, Ján Podstrelený )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2571, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2572, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 79.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Ela Kiššová, Lívia Štrbáková, Jaroslava Facunová, Jozef Dorušák )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2573, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Branislav Lenča )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2574, pridané: 02.05.2011, Martin , veľkosť: 194.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania vo veci predĺženia platnosti územného rozhodnutia. ( stavba "Bytový dom" )

od: 02.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2575, pridané: 05.05.2011, Martin , veľkosť: 96.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Peter Račko, Helena Šutová, Michal Račko, Jakub Račko )

od: 05.05.2011, do: 20.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2576, pridané: 05.05.2011, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Roman Martinka )

od: 05.05.2011, do: 20.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2577, pridané: 05.05.2011, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Peter Barčík )

od: 05.05.2011, do: 20.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2578, pridané: 05.05.2011, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Marko Berko )

od: 05.05.2011, do: 20.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2579, pridané: 05.05.2011, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Milan Hanula )

od: 05.05.2011, do: 20.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2580, pridané: 05.05.2011, Martin , veľkosť: 94.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Ingrid Junasková, Kevin Junaska, Alex Matejík )

od: 05.05.2011, do: 20.05.2011

DOKUMENT