titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2521, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 95 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Milorad Kordič, Leon Kordič, Mia Kordič )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2522, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 79.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Valko )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2523, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 773.2 kB, typ: pdf

General Factoring, a.s. oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 16.5.2011 )

od: 18.04.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2524, pridané: 19.04.2011, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Sitár )

od: 19.04.2011, do: 04.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2525, pridané: 19.04.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Tomáš Lihan, Zdenko Lacko, Miroslav Hudec )

od: 19.04.2011, do: 04.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2526, pridané: 19.04.2011, Martin , veľkosť: 754.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia - dodatočného povolenia ( stavba "Stavebné úpravy objektu designérskeho areliéru" )

od: 19.04.2011, do: 04.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2527, pridané: 19.04.2011, Martin , veľkosť: 210.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie povolenia zmeny stavby  ( stavba "Bytový dom Severia, Ul. Školská, Martin" )

od: 19.04.2011, do: 04.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2528, pridané: 21.04.2011, Martin , veľkosť: 71.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Zdenko Papp )

od: 21.04.2011, do: 06.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2529, pridané: 21.04.2011, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Miroslav Sekereš )

od: 21.04.2011, do: 06.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2530, pridané: 21.04.2011, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Kristína Konečná )

od: 21.04.2011, do: 06.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2531, pridané: 21.04.2011, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Gabriela Kratková )

od: 21.04.2011, do: 06.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2532, pridané: 21.04.2011, Martin , veľkosť: 78.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresáti - Peter Ševčík, Ľubomír Cicko )

od: 21.04.2011, do: 06.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2533, pridané: 21.04.2011, Martin , veľkosť: 82.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Gabriela Kratková )

od: 21.04.2011, do: 06.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2534, pridané: 21.04.2011, Martin , veľkosť: 80 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Miroslav Sekereš )

od: 21.04.2011, do: 06.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2535, pridané: 21.04.2011, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Andrej Zorkóci )

od: 21.04.2011, do: 06.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2536, pridané: 21.04.2011, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Marián Olej )

od: 21.04.2011, do: 06.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2537, pridané: 21.04.2011, Martin , veľkosť: 872.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnú vyhlášku - rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Obchodné centrum Martin - Košúty - SO 07 - Komunikácie a spevnené plochy" )

od: 21.04.2011, do: 06.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2538, pridané: 21.04.2011, Martin , veľkosť: 867 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnú vyhlášku - rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Centrum obchodu a služieb Košúty - SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy" )

od: 21.04.2011, do: 06.05.2011

DOKUMENT

pozvánka na MsZ

2539, pridané: 26.04.2011, Martin , veľkosť: 79.3 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin. ( termín konania - 28.4.2011 )

od: 26.04.2011, do: 29.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2540, pridané: 27.04.2011, Martin , veľkosť: 543.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie - stavebné rozhodnutie ( stavba "Bytový dom A2 - 30 b.j. Martin - Košúty" )

od: 27.04.2011, do: 12.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2541, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 369.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Obytný súbo BILBAO Martin - Veľká hora II - 1. Etapa" )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2001

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2542, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Milanec )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2543, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Martin Jankech )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2544, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 94 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Veronika Poloncová, René Polonec )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2545, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Martin Čullý )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2546, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 90.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Jana Gíretová )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2547, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.4.2011 trvalý pobyt občana. ( rod. Pavla Ondrejka /4 občania/ )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2548, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Darina Žemberiová, Tibor Žemberi )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2549, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 94 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Hilda Končeková, Petra Bodeneková )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2550, pridané: 29.04.2011, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Róbert Facuna )

od: 29.04.2011, do: 16.05.2011

DOKUMENT