titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2491, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľuboslav Václav )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2492, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 89.2 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architetka mesta Martin verejnou vyhláškou oznamuje termín verejného prerokovania pripravovanej činnosti ( "Pracovisko na spracovanie poshreddrovej frakcie Martin, SCRAPMET s r.o.", 19.4.2011 )

od: 07.04.2011, do: 06.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

2493, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 530.4 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 12.5.2011 )

od: 07.04.2011, do: 13.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

2494, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 596.1 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 31.5.2011 )

od: 07.04.2011, do: 01.06.2011

DOKUMENT

zámer prenájmu majetku mesta

2495, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 144.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 12.04.2011, do: 29.04.2011

DOKUMENT

zámer prevodu majetku mesta

2496, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 132.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 12.04.2011, do: 29.04.2011

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponúk

2497, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 282.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 2/NP/2011. (  )

od: 18.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2498, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 78.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresáti - Ľuboslav Václav, Klaudia Tarnayová )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2499, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Janka Zapatická )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2500, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Štefan Sekereš )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2501, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Ján Hečko )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2502, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Peter Mišík )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2503, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - František Čureja )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2504, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 71.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Michal Janota )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2505, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Zuzana Trusková )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2506, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Miroslav Kostolný )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2507, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Dušan Rakyta )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2508, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 71.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Peter Valko )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2509, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Marek Baláž )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2510, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 72.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Rastislav Plevko )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2511, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Tibor Špirko )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2512, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Miroslav Dudáš )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2513, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresáti - Marek Facuna, Viera Štrbáková, Zdeněk Štrkáč )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2514, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Marián Naď )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2515, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Anton Kľučinec )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2516, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Ivo Neuwirth, Milena Neuwirthová )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2517, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Jozef Zelíska )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2518, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 94.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Petra Čullá, Viktória Dotková )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2519, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 93.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Tomáš Bosík )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2520, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 90.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.4.2011 trvalý pobyt občana. ( Milada Kubindová )

od: 18.04.2011, do: 03.05.2011

DOKUMENT