titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2461, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 70 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Tibor Facuna )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2462, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresáti - Ivana Naďová, Ľubomír Sládek )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2463, pridané: 30.03.2011, Martin , veľkosť: 630 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ( "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, Martinské hole" )

od: 30.03.2011, do: 14.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2464, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 562.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby ( Rekonštrukcia sústavy CZT EB cetrum Martin )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2465, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 173.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou vydáva oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( Polyfunkčný bytový dom Variant, Martin, Štúrovo námestie )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2466, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 326.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( Rekonštrukcia okruhu centrálneho zásobovania teplom K Holubyho, Martin )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška II. - prílohy

2467, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 297.1 kB, typ: pdf

Krajský úrad životného prostredia v Žiline verejnou vyhláškou oznamuje prerokovanie Porgramu starostlivosti o národnú prírodnú rezerváciu Kláštorské lúky. (  )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška - I. - text

2468, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 743.2 kB, typ: pdf

Krajský úrad životného prostredia v Žiline verejnou vyhláškou oznamuje prerokovanie Porgramu starostlivosti o národnú prírodnú rezerváciu Kláštorské lúky. (  )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2469, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 300.1 kB, typ: pdf

Krajský lesný úrad v Žiline verejnou vyhláškou oznamuje predloženie správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie progamu starostlivosti o lesy na lesnom celku Martinské hole. ( termín prerokovania - 29.4.2011 )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2470, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.4.2011 trvalý pobyt občana ( Martina Štanclová )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2471, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.4.2011 trvalý pobyt občana ( Zdenek Pliešovský, Jarmila Pliešovská )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvlaého pobytu

2472, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 93.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.4.2011 trvalý pobyt občana ( Denisa Kováčiková )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2473, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.4.2011 trvalý pobyt občana ( Jozef Kohút )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2474, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 93.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.4.2011 trvalý pobyt občana ( rod. Petra Vichu /4 občania/ )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2475, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.4.2011 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Garaj )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2476, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.4.2011 trvalý pobyt občana ( Jozef Gašparík, Lýdia Gašparíková )

od: 06.04.2011, do: 21.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2477, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Švec )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2478, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 82.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2479, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Helena Botošová )

od: 06.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2480, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Záborský )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2481, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Oleg Vinarčík )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2482, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Margita Minárska )

od: 07.06.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2483, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Roman Hrúz )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2484, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Monika Baloghová )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2485, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 78 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľubica Blahušiaková )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2486, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ho Phi Cong )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2487, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2488, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 79 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Jozef Popálenec, Andrea Feriancová, Miroslav Žák, Július Kubošník )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2489, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 81.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Marián Sitár, Rudolf Čepel, Iveta Michulková, Mária Gregorová, Marek Facuna, Beáta Jankovičová, Rastislav Haščák, Ivan Kerék, Lívia Štrbáková )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2490, pridané: 16.04.2011, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Miroslav Svitač, Jozef Kurnota )

od: 07.04.2011, do: 26.04.2011

DOKUMENT