titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2431, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Jozef Popálenec, Marián Milanec )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2432, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Lívia Štrbáková )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

2433, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 523.8 kB, typ: pdf

Dražovná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 15.4.2011 )

od: 21.03.2011, do: 18.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2434, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rudolf Urbánek )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2435, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Janošovský )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2436, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 63.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Viera Buláková )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2437, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 65.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Marek Sivoš, Silvia Sivošová, Simona Sivošová )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2438, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 65.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Róbert Dancso, Eva Dancsová, Tomáš Dancso )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2439, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 307 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Valko /4x/ )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT

rozhodnutie o znížení nájomného

2440, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 109.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje rozhodnutie o znížení nájomného nájomcovi Martinské rodinné centrum, o.z. (  )

od: 21.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2441, pridané: 22.03.2011, Martin , veľkosť: 589 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o povolení stavby.  ( "Martin-Záturčie - zahustenie trafostanice a NN rozvody pre záhradkársku osadu Kopanice" )

od: 22.03.2011, do: 06.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2442, pridané: 22.03.2011, Martin , veľkosť: 274.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a nariaďuje ústne pojednávanie vo veci žiadosti o preĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu ( Obytný súbor BILBAO Martin-Veľká hora II - 1. Etapa" )

od: 22.03.2011, do: 06.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2443, pridané: 23.03.2011, Martin , veľkosť: 284.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad doručuje verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a stanovenie lehoty na uplatnenie námietok a pripomienok. ( stavba "Bytový dom A2 -30 b.j. Martin - Košúty" )

od: 23.03.2011, do: 07.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2444, pridané: 23.03.2011, Martin , veľkosť: 183.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad doručuje verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie. ( stavba "Suporemarket TESCO Martin-Ľadoveň" )

od: 23.03.2011, do: 07.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2445, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 197.5 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a pozvánku na ústne konanie ( stavba "Supermarket TESCO Martin - Ľadoveň, SO 05 Vodovodná prípojka, SO 06 Vonkajšia kanalizácia splašková, SO 07 Vonkajšia kanalizácia dažďová a ORL a SO 03 časť úprava vodného toku" )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2446, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 90.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Matej Krok, Jarmila Sieghart )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2447, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Zuzana Bellová, Veronika Bellová, Dominika Bellová )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2448, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Pavol Urbánek )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2449, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Viliam Kučera )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2450, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 91.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Peter Majtán )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2451, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 346.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania. ( stavba "Supermarket TESCO Martin - Ľadoveň na ul. Nade Hejnej" )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2452, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 70.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Jaroslav Cabala )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2453, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2454, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 81.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2455, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 83.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Jarmila Koudelková )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2456, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 81.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Tomáš Koudelka )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2457, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Lucia Gregorová )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2458, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Tomáš Scherer )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2459, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Dana Babušiaková )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2460, pridané: 28.03.2011, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresáti - Anna Kotlárová, Renáta Cicková )

od: 28.03.2011, do: 12.04.2011

DOKUMENT