titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2401, pridané: 14.03.2011, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Matilda Balážová, Marián Sitár, Dana Krupčíková, Ivan Kerék )

od: 14.03.2011, do: 29.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2402, pridané: 14.03.2011, Martin , veľkosť: 71.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Margita Cicková )

od: 14.03.2011, do: 29.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2403, pridané: 14.03.2011, Martin , veľkosť: 72.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Peter Hadár, Peter Valko, Jaroslav Fedor )

od: 14.03.2011, do: 29.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2404, pridané: 14.03.2011, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Peter Kovačič, Ján Padúch, Anna Balážová, Peter Valko )

od: 14.03.2011, do: 29.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2405, pridané: 14.03.2011, Martin , veľkosť: 69.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Margita Cicková, Martin Boďa )

od: 14.03.2011, do: 29.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2406, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Miroslav Svitač, Ján Jesenský )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2407, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 73 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Šeplák )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2408, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 67.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ladislav Fudor )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2409, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Katarína Dudášová )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2410, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Ján Davidík )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2411, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 97.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.3.2011 trvalý pobyt občana. ( rod. Miroslava Karlíka /5 občanov/ )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2412, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 95.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Erik Lvončík, Patrik Lvončík, Alexandra Lvončíková )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2413, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 95.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Erika Šamajová, Patrik Alloush, Renáta Šamajová, Samuel Šamaj )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2414, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Ľubomír Šalaga )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2415, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Peter Pernecký )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2416, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.3.2011 trvalý pobyt občana. ( Ladislav Dolinský Šimko )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2417, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.3.2011 trvalý pobyt občana ( Ján Dávidík )

od: 14.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2418, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 91.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.3.2011 trvalý pobyt občana ( Peter Gulyás )

od: 14.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

zverejnenie zámeru

2419, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 127.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu osobitného zreteľa. (  )

od: 15.03.2011, do: 01.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2420, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 265.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a pozvánku na ústne konanie. ( stavba "Tenisový areál Martin, k.ú. Záturčie" )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2421, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 263.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ( stvba "Obchodné centrum Košúty - SO 07 - Komunikácie a spevnené plochy" )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2422, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 261 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ( stavba "Centrum obchodu a služieb Košúty - SO 06 - Komunikácie a spevnené plochy" )

od: 15.03.2011, do: 30.03.2011

DOKUMENT

zverejnenie zámeru

2423, pridané: 15.03.2011, Martin , veľkosť: 125.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 15.03.2011, do: 01.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2424, pridané: 18.03.2011, Martin , veľkosť: 588.1 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine oznamuje verejnou vyhláškou rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby ( "Martin - Ostredok, vodovod" )

od: 18.03.2011, do: 04.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2425, pridané: 19.03.2011, Martin , veľkosť: 120.5 kB, typ: pdf

Správa katastra Turčianske Teplice oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Páleš )

od: 18.03.2011, do: 04.04.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2426, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 305.5 kB, typ: pdf

Krajský lesný úrad v Žiline doručuje verejnou vyhláškou oznámenie predloženia správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na lesnom celku KANTOR + pozvánku na prerokovanie správy. (  )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2427, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Janka Zapatická )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2428, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 69.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát Peter Valko )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2429, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Vincent Konček )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2430, pridané: 21.03.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ján Filus, Jaroslav Repka )

od: 21.03.2011, do: 05.04.2011

DOKUMENT