titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2371, pridané: 02.03.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zdenko Lamoš )

od: 02.03.2011, do: 17.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2372, pridané: 02.03.2011, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.3.2011 trvalý pobyt občana ( Andrea Kaněrová )

od: 02.03.2011, do: 17.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2373, pridané: 02.03.2011, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.3.2011 trvalý pobyt občana ( Attila Ledeczky )

od: 02.03.2011, do: 17.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2374, pridané: 02.03.2011, Martin , veľkosť: 173.2 kB, typ: pdf

Krajský pamiatkový úrad Žilina verejnou vyhlášku oznamuje začatie správneho koania vo stavby "Martin-Ostredok,vodovod" (  )

od: 02.03.2011, do: 17.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2375, pridané: 02.03.2011, Martin , veľkosť: 703.9 kB, typ: pdf

Krajský stavebný úrad v Žiline verejnou vyhláškou oznamuje zamiestnutie odvolania vo veci stavby - Tenisový areál Martin, k.ú. Záturčie" (  )

od: 02.03.2011, do: 17.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2376, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 680 kB, typ: pdf

DUPOS dražobná, spol. s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby ( 30.3.2011 )

od: 03.03.2011, do: 31.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2377, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 67.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Koliba )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2378, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 72.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Horník )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2379, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Mikuláš Pompa, Michal Janota, Barbara Goňová )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2380, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mária Kubíková )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2381, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Róbert Krivošík, Veronika Koniarová )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2382, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Marián Grupáč, Ivan Kerék, Jozef Lacko, Lívia Štrbáková )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2383, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tomáš Martiník )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2384, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát- Edita Chovanová )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2385, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Miroslava Štullerová, Viliam Pongó )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2386, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Baláž )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2387, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Tibor Facuna, Vojtech Radič, Vladimír Jankovič )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2388, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Lucia Uhrovčíková )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2389, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Lupták, Peter Hadár )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2390, pridané: 03.03.2011, Martin , veľkosť: 618.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Modernizácia tepelnej sústavy Martin-Priekopa )

od: 03.03.2011, do: 18.03.2011

DOKUMENT

oznámenie

2391, pridané: 09.03.2011, Martin , veľkosť: 81.3 kB, typ: pdf

Oznámenie Útvaru hlavného architekta Mesta Martin vo veci zámeru "Pivovar MARTPILS Martin-Priekopa" (  )

od: 09.03.2011, do: 24.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2392, pridané: 09.03.2011, Martin , veľkosť: 88.4 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta Mesta Martin oznamuje termín konania verejného prerokovania zámeru ( Neografia, a.s. nový závod Martin-Priekopa, Sučianska cesta )

od: 09.03.2011, do: 16.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2393, pridané: 09.03.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anton Balún )

od: 09.03.2011, do: 24.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2394, pridané: 09.03.2011, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Margita Štrkáčová )

od: 09.03.2011, do: 24.03.2011

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

2395, pridané: 10.03.2011, Martin , veľkosť: 115.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin ponúka na prenájom nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č 2/NP/2011 (  )

od: 10.03.2011, do: 28.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška a návrh VZN

2396, pridané: 14.03.2011, Martin , veľkosť: 1040.3 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje prerokovanie návrh VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás na území mesta Martin a návrh VZN č. 92. (  )

od: 14.03.2011, do: 28.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2397, pridané: 14.03.2011, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Július Pikulík, Marián Ďureje )

od: 14.03.2011, do: 29.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2398, pridané: 14.03.2011, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 14.03.2011, do: 29.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2399, pridané: 14.03.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Margita Štrkáčová )

od: 14.03.2011, do: 29.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2400, pridané: 14.03.2011, Martin , veľkosť: 76.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Štefan Kostrbík, Martin Orlický, Viktor Bederka, Eva Gettová )

od: 14.03.2011, do: 29.03.2011

DOKUMENT