titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

211, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 405.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnú vyhlášku, ktorou oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby verejnej telekomunikačnej siete ( "Optická sieť pre mestské časti: Centrum, Záturčie, Priekopa, Podháj, Košúty I,II, Ľadoveň a Jahodníky" )

od: 28.01.2009, do: 11.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

212, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti  ( adresát - Roman Hrúz, nar. 12.7.1969 )

od: 28.01.2009, do: 12.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

213, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 88.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Toráč, nar. 4.8.1973 )

od: 28.01.2009, do: 11.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

214, pridané: 02.02.2009, Martin , veľkosť: 965.6 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky - sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania ( v prílohe I. časť  )

od: 02.02.2009, do: 11.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

215, pridané: 02.02.2009, Martin , veľkosť: 547.1 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky - sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania ( v prílohe - II. časť )

od: 02.02.2009, do: 11.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

216, pridané: 02.02.2009, Martin , veľkosť: 604.9 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky - sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania ( v prílohe - III.časť  )

od: 02.02.2009, do: 11.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

217, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 66.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Oľgy Uríčkovej, nar. 8.8.1973 a Miroslava Hodasa, nar. 1.5.1974 /6 občanov/ )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

218, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 67.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Mariána Blahušiaka, nar. 17.12.1955 a Moniky Blahušiakovej, nar. 22.11.1965 /5 občanov/ )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

219, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Poništ, nar. 30.7.1971 )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

220, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 68.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Márie Facunovej, nar. 3.8.1981 /7 občanov/ )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

221, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Jany Cickovej, nar. 27.3.1977 /3 občania/ )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

222, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( Drahomíra Vojtová, nar. 5.8.1968 )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

223, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 63.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Denisy Dotkovej, nar. 14.9.1982 /3 občania/ )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

224, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 64.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 329.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Dušana Juríka, nar. 2.11.1956 a Oľgy Juríkovej, nar. 16.4.1957 /4 občania/ )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

225, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 62.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.1.2009 trvalý pobyt občana ( Mária Gregorová, nar. 18.1.1988, Mário Gregor, nar. 15.8.2003 )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

226, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 64.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Alexandry Facunovej, nar. 14.1.1983 /4 občania/ )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

227, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 63.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.1.2009 trvalý pobyt občana ( Marek Baláž, nar. 30.12.1981 a Peter Baláž, nar. 8.9.1985 )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

228, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.1.2009 trvalý pobyt občana ( Ondřej Baláž, nar. 11.6.1951 )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

229, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 66.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Františka Cicku, nar. 9.9.1973 a Ingrid Cickovej, nar. 16.2.1971 /6 občanov/ )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

230, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 65.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Gizely Končekovej, nar. 25.11.1980 /5 občanov/ )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

231, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( Zuzana Baráková, nar. 29.8.1949 )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

232, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 65.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Jozefa Baláža, nar. 23.12.1962 a Jaroslav Facunovej, nar. 11.7.1973 /5 občanov/ )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

233, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 62.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( Ružena Šuchová, nar. 11.4.1924 )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

234, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( František Mintál, nar. 14.4.1980 )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

235, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 65.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Jána Baláža, nar. 28.6.1970 a Nataši Balážovej, nar. 27.11.1968 /5 občanov/ )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

236, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( František Cerjan, nar. 7.10.1981 )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

237, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 65.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Petra Tótha, nar. 27.8.1970 a Adriany Tóthovej, nar. 31.7.1972 /4 občania/ )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

238, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( Miloš Gíreth, nar. 19.9.1958 )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

239, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( Milan Čanády, nar. 12.01.1954 )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

240, pridané: 03.02.2009, Martin , veľkosť: 63.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.1.2009 trvalý pobyt občana ( Mária Gregorová, nar. 21.1.1940, Mária Gregorová, nar. 26.10.1969, Sabina Gregorová, nar. 11.7.1999 )

od: 03.02.2009, do: 18.02.2009

DOKUMENT