titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2341, pridané: 20.02.2011, Martin , veľkosť: 71.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Rastislav Plevko )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2342, pridané: 20.02.2011, Martin , veľkosť: 71.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Martin Kompan )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2343, pridané: 20.02.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2344, pridané: 20.02.2011, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Vojtech Radič )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2345, pridané: 20.02.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Marek Pokorný )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2346, pridané: 20.02.2011, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti - Marián Milanec, Vladimír Milan )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponúk

2347, pridané: 21.02.2011, Martin , veľkosť: 131.6 kB, typ: pdf

Výberová komisia zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 1/NP/2011. (  )

od: 21.02.2011, do: 28.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2348, pridané: 21.02.2011, Martin , veľkosť: 77.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Richard Pliešovský )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2349, pridané: 21.02.2011, Martin , veľkosť: 70.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ondrej Holub )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2350, pridané: 21.02.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Monika Baloghová )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2351, pridané: 21.02.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Padúch )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

zverejnenie zámeru

2352, pridané: 21.02.2011, Martin , veľkosť: 162.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 21.02.2011, do: 09.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2353, pridané: 23.02.2011, Martin , veľkosť: 196 kB, typ: pdf

Mesto Myjava oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marcel Hrin )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o konaní dražby

2354, pridané: 23.02.2011, Martin , veľkosť: 238.7 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad Martin, Mgr. Juraj Gallo oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 21.3.2011 )

od: 21.02.2011, do: 22.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o konaní dražby

2355, pridané: 23.02.2011, Martin , veľkosť: 632.4 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dražby ( 22.3.2011 )

od: 21.02.2011, do: 23.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o konaní dražby

2356, pridané: 23.02.2011, Martin , veľkosť: 596.6 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 24.3.2011 )

od: 21.02.2011, do: 25.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2357, pridané: 24.02.2011, Martin , veľkosť: 274.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ( "Komunikácie a inžinierske siete -PARKVILE MARTIN" )

od: 24.02.2011, do: 11.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2358, pridané: 24.02.2011, Martin , veľkosť: 101.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie konania líniovej stavby a pozvánku na ústne pojednávanie ( "Martin-Záturčie - zahustenie trafostanice a NN rozvody pre záhradkársku osadu Kopanice" )

od: 24.02.2011, do: 11.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2359, pridané: 24.02.2011, Martin , veľkosť: 71.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Karol Gulassa )

od: 24.02.2011, do: 11.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2360, pridané: 24.02.2011, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dana Klaudisová )

od: 24.02.2011, do: 11.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2361, pridané: 24.02.2011, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anton Balún )

od: 24.02.2011, do: 11.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2362, pridané: 24.02.2011, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 24.02.2011, do: 11.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2363, pridané: 24.02.2011, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Petra Kubisová )

od: 24.02.2011, do: 11.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2364, pridané: 24.02.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ladislav Hanec, Ivan Miškus )

od: 24.02.2011, do: 11.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2365, pridané: 24.02.2011, Martin , veľkosť: 94.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.2.2011 trvalý pobyt občana ( Jarmila Žigmundová, Sarah Klára Žigmundová )

od: 24.02.2011, do: 11.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2366, pridané: 24.02.2011, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov byru zrušila trvalý pobyt občana ( Ján Šubin )

od: 24.02.2011, do: 11.03.2011

DOKUMENT

rozhodnutie o znížení nájomného

2367, pridané: 25.02.2011, Martin , veľkosť: 161.5 kB, typ: pdf

Primátor Martin Martin oznamuje zníženie nájomného nájomcovi v nebytových priestoroch. (  )

od: 25.02.2011, do: 04.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2368, pridané: 28.02.2011, Martin , veľkosť: 101.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy CZT EV centrum Martin" )

od: 28.02.2011, do: 15.03.2011

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponúk

2369, pridané: 01.03.2011, Martin , veľkosť: 82.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine zverejňuje zápis z vyhodnotenia priameho prenájmu pozemku č 1/2011 (  )

od: 01.03.2011, do: 07.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2370, pridané: 02.03.2011, Martin , veľkosť: 78.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - D.Krupčíková, J.Cicko, F.Illéš, M.Balážová, M. Sitár )

od: 02.03.2011, do: 17.03.2011

DOKUMENT