titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2311, pridané: 08.02.2011, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.2.2011 trvalý pobyt občana ( Zdenek Herák )

od: 08.02.2011, do: 23.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2312, pridané: 08.02.2011, Martin , veľkosť: 93.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.2.2011 trvalý pobyt občana ( Ján Baláž, Augusta Balážová )

od: 08.02.2011, do: 23.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2313, pridané: 08.02.2011, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.2.2011 trvalý pobyt občana ( Iveta Dančová, Natália Dančová, Kristína Dančová )

od: 08.02.2011, do: 23.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2314, pridané: 11.02.2011, Martin , veľkosť: 684.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby  ( "Martin-Ostredok, vodovod" )

od: 11.02.2011, do: 28.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2315, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 84.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Fujda )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2316, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 81.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Blanka Briššová )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2317, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 82 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Iveta Hyklová )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2318, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 69.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Čadci oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vojtech Arva )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

2319, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 56 kB, typ: pdf

JUDr. Veronika Kučavíková- súdny exekútor oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 3.3.2011 )

od: 14.02.2011, do: 04.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2320, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Miroslav Cicko, Jaroslav Brtáň )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2321, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Hronček )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2322, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 72.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Koliba )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2323, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Jaroslav Repka, Richard Hák )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2324, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mário Gmitter )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2325, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Renáta Peťková )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2326, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ho Phi Cong )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2327, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2328, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - František Vidlák )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2329, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2330, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 71.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ctibor Cibiri )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2331, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vít Pukalovič )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2332, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 93.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.2.2011 trvalý pobyt občana ( Vladimír Michalík )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2333, pridané: 14.02.2011, Martin , veľkosť: 91.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.2.2011 trvalý pobyt občana ( Peter Dűreš )

od: 14.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2334, pridané: 15.02.2011, Martin , veľkosť: 305.2 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine vydáva verejnou vyhláškou pozvánku na ústne pojednávanie dňa 28.2.2011 ( stavba "Martin-Ostredok, vodovod" )

od: 15.02.2011, do: 02.03.2011

DOKUMENT

rozhodnutie o znížení nájomného

2335, pridané: 17.02.2011, Martin , veľkosť: 29.4 kB, typ: pdf

Primátor Mesta Martin rozhodol o znížení nájomného za rok 2011 ( nájomca Magdaléna Rakytová )

od: 17.02.2011, do: 24.02.2011

DOKUMENT

Verejná vahláška

2336, pridané: 18.02.2011, Martin , veľkosť: 1049.9 kB, typ: pdf

Verejná vyhláška - Oznámenie o oprave písomnosti ( Oznámenie o oprave písomnosti - územného rozhodnutia stavby "Martin-Ostredok, Vodovod" )

od: 18.02.2011, do: 02.03.2011

DOKUMENT

Zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov

2337, pridané: 18.02.2011, Martin , veľkosť: 236.6 kB, typ: pdf

Zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 1/NP/2011  (  )

od: 18.02.2011, do: 10.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2338, pridané: 20.02.2011, Martin , veľkosť: 97.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.2.2011 trvalý pobyt občana ( Martin Kubiš, Eva Dieneltová, Nikoleta Dieneltová, Ema Dieneltová, Kristína Kubišová )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2339, pridané: 20.02.2011, Martin , veľkosť: 91.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.2.2011 trvalý pobyt občana ( Miroslav Badžgoň )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2340, pridané: 20.02.2011, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Petr Kubín )

od: 21.02.2011, do: 08.03.2011

DOKUMENT