titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2281, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Spiššák )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2282, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2283, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ladislav Dömeny )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2284, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 72.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Ficek )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2285, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 78.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Tököly )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2286, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 79.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Fujda )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2287, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 72.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tibor Facuna )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2288, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 77 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Ľudovít Karak, Marián Milanec )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2289, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 78.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Rastislav Haščák, Roman Hrúz )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2290, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mária Gregorová )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2291, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Debnár )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2292, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zdenek Štrkáč )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2293, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anna Truhanová )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2294, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ondrej Holub )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2295, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Kollár )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2296, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Maroš Balák )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2297, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 82.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Bandová, Martinkovičová, Ježíková, Lipták, Staš, Sekereš, Balún, Končeková, Konček, Pauček )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2298, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Igor Rác )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2299, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Danový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Hajnar René Alfonz )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

2300, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 254.1 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák oznamuje termín a miesto konania dražby vyhláškou o opakovanej dražbe nehnuteľnosti ( termín - 23.2.2011 )

od: 07.02.2011, do: 24.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2301, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 576 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dražby ( termín 3.3.2011 )

od: 07.02.2011, do: 04.03.2011

DOKUMENT

oznámenie o opakovanej dražbe

2302, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 607.3 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. oznamuje termín a miesto konania dražby č. 33/2011 ( termín - 4.3.2011 )

od: 07.02.2011, do: 05.03.2001

DOKUMENT

oznámenie

2303, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 199.4 kB, typ: pdf

JUDr. Miroslav Debnár, notár oznamuje spísanie návrhu na vydanie osvedčenia o nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam titulom vydržania č. N 17/2011.  (  )

od: 07.02.2011, do: 08.04.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2304, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 93.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.2.2011 trvalý pobyt občana ( Marián Spiššák, Tatiana Spiššáková )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2305, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 92.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 1.2.2011 trvalý pobyt občana ( Juraj Majtáň )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2306, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 1.2.2011 trvalý pobyt občana ( Tichomír Kořínek )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2307, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 91.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 1.2.2011 trvalý pobyt občana ( Martina Forgáčová )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2308, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 1.2.2011 trvalý pobyt občana ( Marián Péč )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2309, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 1.2.2011 trvalý pobyt občana ( Tibor Mihalda )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2310, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 3.2.2011 trvalý pobyt občana ( Peter Lorenčík )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT