titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

2251, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 82.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anton Holub )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2252, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 82.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viera Drexler )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2253, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 81.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2254, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 80.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Karol Pogány )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2255, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 81.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jana Pavlíková )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2256, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 81.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Polovka )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2257, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 81.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ingrid Pareničková )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2258, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 81.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ingrid Pareničková )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška /2x/

2259, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 161.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jana Pavlíková )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2260, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 79.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Karol Pogány )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška /4x/

2261, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 313.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ingrid Pareničková )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2262, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mikuláš Pompa )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2263, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 72.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Butela )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2264, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 85.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Erik Škorník )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2265, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 81.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tomáš Peč )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2266, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 321.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Modernizácia tepelnej sústavy Martin - Priekopa" )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2267, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 607.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ( "Martin-Záturčie - zahustenie trafostanice a NN rozvody pre záhradkársku osadu Kopanice" )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2268, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 90.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.1.2011 trvalý pobyt občana ( Alexandrer Facuna )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2269, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.1.2011 trvalý pobyt občana ( Zuzana Antalíková )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2270, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.1.2011 trvalý pobyt občana ( Stanislav Jaška )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2271, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Podstrelený )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2272, pridané: 31.01.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Purdiak )

od: 01.02.2011, do: 16.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2273, pridané: 31.01.2011, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľudmila Matejíčková )

od: 01.02.2011, do: 16.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2274, pridané: 31.01.2011, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Róbert Héger )

od: 01.02.2011, do: 16.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2275, pridané: 31.01.2011, Martin , veľkosť: 840.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ( "Centrum obchodu a služieb, Martin-Košúty" )

od: 01.02.2011, do: 16.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2276, pridané: 31.01.2011, Martin , veľkosť: 616.2 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby ( 28.2.2011 )

od: 01.02.2011, do: 01.03.2011

DOKUMENT

ponuka

2277, pridané: 02.02.2011, Martin , veľkosť: 193.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje : Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 1/2011 (  )

od: 02.02.2011, do: 17.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2278, pridané: 03.02.2011, Martin , veľkosť: 168.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie konania o dodatočnom povolení zmeny rozostavanej stavby a pozvánku na ústne konanie. (  )

od: 03.02.2011, do: 18.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2279, pridané: 04.02.2011, Martin , veľkosť: 182.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania o zmene stavby pred dokončením ( "Bytový dom Severia, Ul. Školská, Martin" )

od: 04.02.2011, do: 21.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2280, pridané: 06.02.2011, Martin , veľkosť: 81.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 07.02.2011, do: 22.02.2011

DOKUMENT