titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2221, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Rudolf Ušák, Marián Matula, Pavol Ulbricht )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2222, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľudmila Haratíková )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2223, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 79.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Jozef Danko )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2224, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - janka Brčíková )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2225, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 176 kB, typ: pdf

Krajský pamiatkový úrad Žilina oznamuje verejnou vyhláškou začatie správneho konania vo veci vydanie rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum a určenie podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu  ( stavba "Modernizácia teplnej sústavy Martin-Priekopa" )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2226, pridané: 18.01.2011, Martin , veľkosť: 71.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tibor Matloch )

od: 18.01.2011, do: 02.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2227, pridané: 18.01.2011, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľudovít Andoč )

od: 18.01.2011, do: 02.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2228, pridané: 18.01.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Renáta Rohoňová )

od: 18.01.2011, do: 02.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2229, pridané: 18.01.2011, Martin , veľkosť: 94.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.1.2011 trvalý pobyt občana (  )

od: 19.01.2011, do: 03.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2230, pridané: 20.01.2011, Martin , veľkosť: 51.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje verejnou vyhláškou pokračovanie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Martin-Ostredok, Vodovod" )

od: 18.01.2011, do: 02.02.2011

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

2231, pridané: 21.01.2011, Martin , veľkosť: 132.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 1/NP/2011 (  )

od: 21.01.2011, do: 07.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2232, pridané: 21.01.2011, Martin , veľkosť: 764.7 kB, typ: pdf

Mesto Vrútky oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia ( stavba "Prepojenie sústavy CZT Martin-Vrútky" )

od: 21.01.2011, do: 07.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2233, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martin Marček )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2234, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 305.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, Martinské hole" )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2235, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 78.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dagmar Martinkovičová )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2236, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 81.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Adela Balážová )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2237, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 82 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľudovít Andoč )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2238, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 81.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Baláž )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2239, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 82.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ho Phi Cong )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2240, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 82.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tran Anh Trong )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2241, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 82.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Belo Horváth )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2242, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 82.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Žilinská )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2243, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 83.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Braňo Kracina )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2244, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 82.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Nátny )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2245, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 82.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Nauš )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2246, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 82.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Princ )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2247, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 82.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dana Rácová )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2248, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 83 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Oldřich Soukup )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2249, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 83.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ronald Hák )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2250, pridané: 25.01.2011, Martin , veľkosť: 82.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Plevka )

od: 25.01.2011, do: 09.02.2011

DOKUMENT