titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2191, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.1.2011 trvalý pobyt občana ( Janka Milučká )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2192, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 93.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.1.2011 trvalý pobyt občana ( Janka Blažíčková, Michaela Blažíčková )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2193, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.1.2011 trvalý pobyt občana ( Daniel Ďakulič )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2194, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 90.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.1.2011 trvalý pobyt občana ( Ivan Kubov, Anton Kubov, Ondrej Kubov )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2195, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 94.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.1.2011 trvalý pobyt občana ( Miroslav Kubov, Jana Holubová, Veronika Holubová, Erika Holubová )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2196, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 93.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.1.2011 trvalý pobyt občana ( Ľubomír Križák )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2197, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 161.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Veselka )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2198, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 250.6 kB, typ: pdf

Správa katastra Tvrdošín vydáva verejnú vyhlášku - rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte ( adresát - Zuzana Sokolová )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásieky

2199, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2200, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 80 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2201, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 84.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mária Melicherová )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2202, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 77.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti- Tatiana Dorušáková, Anna Krivošíková, Dáša Gregorová )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2203, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - František Illéš )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2204, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Zuzana Facunová, Peter Kubín )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2205, pridané: 10.01.2011, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Jindřiška Krištofíková, Denisa Dotková )

od: 10.01.2011, do: 25.01.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2206, pridané: 11.01.2011, Martin , veľkosť: 86.7 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martinoznamuje predloženie zámeru ( Pivovar MARTPILS Martin - Priekopa )

od: 11.01.2011, do: 31.01.2011

DOKUMENT

obchodná verejná súťaž

2207, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 259.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 1/2011 (  )

od: 14.01.2011, do: 31.01.2001

DOKUMENT

obchodná verejná súťaž

2208, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 264.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku č. 2/2011 (  )

od: 14.01.2011, do: 31.01.2011

DOKUMENT

obchodná verejná súťaž

2209, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 264.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku č. 1/2011  (  )

od: 14.01.2011, do: 31.01.2011

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia súťaže

2210, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 89.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zápis z vyhodnotenia Obchodnej verejnej súťaže č. 08/2010 (  )

od: 14.01.2011, do: 24.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2211, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.1.2011 trvalý pobyt občana ( Juraj Patrovič )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2212, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 93.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.1.2011 trvalý poby občana ( Monika Kľučková )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT

zápis zo zasadnutia výberovej komisie

2213, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 292.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zápis zo zasadnutia výberovej komisie na predaj nehnuteľného majetku č. 6/2010 (  )

od: 14.01.2011, do: 24.01.2011

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže

2214, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 80.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zápis z vyhodnotenia Obchodnej verejnej súťaže č. 9/2010 (  )

od: 14.01.2011, do: 24.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2215, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jana Fujdová )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2216, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Judita Piňáková )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2217, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Baláž )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2218, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2219, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 71.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Janota )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2220, pridané: 17.01.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vincent Konček )

od: 17.01.2011, do: 01.02.2011

DOKUMENT