titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2161, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Štefan Káger )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2162, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Andrej Bartoš )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2163, pridané: 21.12.2010, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Ľubomír Cicko )

od: 21.12.2010, do: 05.01.2011

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponúk

2164, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 81.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 8/NP/2010 (  )

od: 29.12.2010, do: 10.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2165, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2166, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 555.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Milena Danišová, Dušan Krupka, Michaela Lacková, Rastislav Mucha, Miroslav Staňo, Štefan Baláž )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2167, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 78.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát Michal Tokoly )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2168, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Jaško )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2169, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 80.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Šárka Debrecéniová, Oleg Vinarčík, Jozef Baláž, Jozef Kollár )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

vyúčtovanie verejnej zbierky

2170, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 87 kB, typ: pdf

Vrútky Klub SM pri SZSM zverejňuje vyúčtovanie verejnej zbierky (  )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2171, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Vladimír Valent, Ján Facuna, Eduard Facuna )

od: 29.12.2010, do: 13.01.0211

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2172, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Padúch )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2173, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Pentek )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2174, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Renáta Rohoňová )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2175, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Kopta )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2176, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viera Bíziková )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2177, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Jaroslav Brčík, Janka Brčíková )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2178, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Nagy )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2179, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Andrej Bartoš )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2180, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 72.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Karol Migra )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2181, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 78.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Karol Migra )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

2182, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 453.1 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie, s.r.o. Martin oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 29.12.2010, do: 19.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2183, pridané: 29.12.2010, Martin , veľkosť: 85.6 kB, typ: pdf

Ďaňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Milan )

od: 29.12.2010, do: 13.01.2011

DOKUMENT

oznámenie

2184, pridané: 03.01.2011, Martin , veľkosť: 0 kB, typ: pdf

O Z N Á M E N I E Mesto Martin, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia pripomína prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinnosť oznámiť každoročne do 15. februára za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, plochy na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2010. V prípade, že si prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia túto povinnosť do 15.02.2011 nesplní, bude mu podľa § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uložená pokuta, ktorá môže byť až do výšky 663,87 €.  (  )

od: 03.01.2011, do: 17.02.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2185, pridané: 03.01.2011, Martin , veľkosť: 157.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Peter Šoukal /2x/ )

od: 03.01.2011, do: 18.01.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2186, pridané: 03.01.2011, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Matej Turzo )

od: 03.01.2011, do: 18.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2187, pridané: 03.01.2011, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Róbert Krivošík )

od: 03.01.2011, do: 18.01.2011

DOKUMENT

zverejnenie zámeru

2188, pridané: 05.01.2011, Martin , veľkosť: 158.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 05.01.2011, do: 21.01.2011

DOKUMENT

materiál pre mestské zastupiteľstvo

2189, pridané: 05.01.2011, Martin , veľkosť: 90.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje návrh na schválenie nájomného vzťahu uzatvoreného Mestom Martin s nájomcom - Ľuboslava Pavlusová. (  )

od: 05.01.2011, do: 21.01.2011

DOKUMENT

materiál pre mestské zastupiteľstvo

2190, pridané: 05.01.2011, Martin , veľkosť: 89.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje návrh na schválenie postúpenia nájomného vzťahu uzatvoreného Mestom Martin s nájomcom - Ing. Milan Šujanský novému nájomcovi Michal Šujanský (  )

od: 05.01.2011, do: 21.01.2011

DOKUMENT