titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2101, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.11.2010 trvalý pobyt občana ( Viliam Krivošík )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2102, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.11.2010 trvalý pobyt občana ( Mária Bánkiová )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2103, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.11.2010 trvalý pobyt občana ( Milan Mišík )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2104, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.11.2010 trvalý pobyt občana ( Stanislav Barták )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2105, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 90.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.11.2010 trvalý pobyt občana ( Milan Šimko )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2106, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 95.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.11.2010 trvalý pobyt občana ( Monika Ovšáková, Marián Ďakulič, Michaela Ďakuličová )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2107, pridané: 07.12.2010, Martin , veľkosť: 100.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou povolenie zmeny rozostavanej stavby ( Prevádzkový objekt Martin )

od: 07.12.2010, do: 22.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2108, pridané: 07.12.2010, Martin , veľkosť: 845.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Tenisový areál Martin, k.ú. Záturčie )

od: 07.12.2010, do: 22.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2109, pridané: 07.12.2010, Martin , veľkosť: 216.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Obchodné centrum Martin )

od: 07.12.2010, do: 22.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2110, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 724.3 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dražby ( 30.12.2010 )

od: 08.12.2010, do: 31.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2111, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 72.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Lukašík )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2112, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Václav Hrdý )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2113, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 70.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ladislav Domeny )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2114, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 72.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adaresát - Anton Balún )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2115, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľudovít Siva )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2116, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Ďurík )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2117, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Maroš Balák )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2118, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 76.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zdenko Gombárky, Ela Kišová )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2119, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Renáta Rohoňová )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2120, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Marián Milanec, Milan Hronček )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2121, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 67.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Kurhajec )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2122, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Monika Pučková )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2123, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Judita Piňáková )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2124, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 72.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Belo Horváth )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

2125, pridané: 08.12.2010, Martin , veľkosť: 118 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov č. 8/NP/2010 (  )

od: 08.12.2010, do: 23.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2126, pridané: 09.12.2010, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Katarína Dudášová; )

od: 09.12.2010, do: 24.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2127, pridané: 09.12.2010, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Renáta Peťková )

od: 09.12.2010, do: 24.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2128, pridané: 09.12.2010, Martin , veľkosť: 79.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielok ( adresáti - Juraj Argay, Miroslav Sekereš, ĽUbomír Lukáč, Mária Hanesová, František Peschka, Vladimír Jankovič )

od: 09.12.2010, do: 24.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2129, pridané: 09.12.2010, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ondrej Branický )

od: 09.12.2010, do: 24.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2130, pridané: 09.12.2010, Martin , veľkosť: 67.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Martin Vrzala )

od: 09.12.2010, do: 24.12.2010

DOKUMENT