titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2071, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Ušák )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2072, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Gajdoš )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2073, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Horník )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2074, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anton Balún )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2075, pridané: 18.11.2010, Martin , veľkosť: 984.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Supermatket Tesco Martin-Ľadoveň )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponúk

2076, pridané: 22.11.2010, Martin , veľkosť: 132.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 7/NP/2010 (  )

od: 22.11.2010, do: 29.11.2010

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponúk

2077, pridané: 22.11.2010, Martin , veľkosť: 132.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 7/NP/2010 (  )

od: 22.11.2010, do: 29.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2078, pridané: 24.11.2010, Martin , veľkosť: 571.9 kB, typ: pdf

Krajský stavebný úrad v Žiline doručuje verejnou vyhlášku rozhodnutie vo veci umiestnenia stavby  ( "Novostavba polyfunkčného objektu XXX Martin-Košúty" )

od: 24.11.2010, do: 09.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

2079, pridané: 25.11.2010, Martin , veľkosť: 482.1 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje termín a miesto konania dražby č. 485/2010 (  )

od: 26.11.2010, do: 18.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2080, pridané: 25.11.2010, Martin , veľkosť: 838 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 26.11.2010, do: 18.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2081, pridané: 25.11.2010, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Anna Lacková )

od: 26.11.2010, do: 11.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2082, pridané: 25.11.2010, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti - Štefan Vengrín, Roman Šípoš )

od: 26.11.2010, do: 11.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2083, pridané: 25.11.2010, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Ľudovít Siva )

od: 26.11.2010, do: 11.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2084, pridané: 25.11.2010, Martin , veľkosť: 78.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti - Vladimír Milan, František Mintál, Zdenko Gombarský )

od: 26.11.2010, do: 11.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2085, pridané: 25.11.2010, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Tibor Kováč )

od: 26.11.2010, do: 11.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2086, pridané: 25.11.2010, Martin , veľkosť: 67.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát Jaroslav Repka )

od: 26.11.2010, do: 11.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2087, pridané: 25.11.2010, Martin , veľkosť: 82.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti /Ďureje, Štrbáková, Truhanová, Sitár, Kerék, Cicková, Facunová, Balážová K., Balážová M., Grupáč, Dotko, Kandráčová, Cicková J., Gregor )

od: 26.11.2010, do: 11.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2088, pridané: 25.11.2010, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Mária Maršalová )

od: 26.11.2010, do: 11.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2089, pridané: 25.11.2010, Martin , veľkosť: 474.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti - Peter Bodenek, Jana Fašiangová, Božena Gajdošová, Iveta Gáborová, Peter Janíček, Igor Páleš )

od: 26.11.2010, do: 11.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2090, pridané: 25.11.2010, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Iveta Michulková )

od: 26.11.2010, do: 11.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

2091, pridané: 26.11.2010, Martin , veľkosť: 95.7 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUD. Peter Krištofík Mucha oznamuje termín a miesto konania dražby č. Ex 1997/2010 (  )

od: 26.11.2010, do: 30.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2092, pridané: 26.11.2010, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mouhanad Al-Ani )

od: 26.11.2010, do: 11.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2093, pridané: 26.11.2010, Martin , veľkosť: 83.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tibor Matloch )

od: 26.11.2010, do: 11.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2094, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 270.6 kB, typ: pdf

Správa katastra Tvrdoší vydáva verejnú vyhlášku, ktorou sa doručuje učastníkovi konania oznámenie o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte ( adresát - Zuzana Sokolová )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2095, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Baláž )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2096, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Janka Brčíková )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2097, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 78.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Belo Horváth )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2098, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 90.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.12.2010 trvalý pobyt občana ( Jan Goliat )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2099, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 95.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.12.2010 trvalý pobyt občana ( Helga Kučerová, Vítězslav Kučera )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2100, pridané: 02.12.2010, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 2.12.2010 trvalý pobyt občana ( Eva Baricová )

od: 02.12.2010, do: 17.12.2010

DOKUMENT