titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

181, pridané: 15.01.2009, Martin , veľkosť: 81.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viera Špirková, nar. 7.8.1947 )

od: 15.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

182, pridané: 16.01.2009, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.1.2009 trvalý pobyt občana ( Janka Kantová, nar. 1.4.1969 )

od: 16.01.2009, do: 30.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

183, pridané: 19.01.2009, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.1.2009 trvalý pobyt občana ( Ľuboslav Václav, nar. 13.01.1956 )

od: 19.01.2009, do: 02.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

184, pridané: 19.01.2009, Martin , veľkosť: 84.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Egrecký, nar. 12.1.1982 )

od: 19.01.2009, do: 02.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

185, pridané: 19.01.2009, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marcel Kupka, nar. 27.3.1980 )

od: 19.01.2009, do: 03.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

186, pridané: 19.01.2009, Martin , veľkosť: 58.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rastislav Haščák, nar. 8.7.1982 )

od: 19.01.2009, do: 03.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

187, pridané: 19.01.2009, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Lukáč, nar. 22.6.1949 )

od: 19.01.2009, do: 03.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

188, pridané: 22.01.2009, Martin , veľkosť: 964 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozdhontuie o umiestnení stavby ( FTT_MT_03 Výstavba optickej siete Martin Košúty )

od: 22.01.2009, do: 05.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

189, pridané: 22.01.2009, Martin , veľkosť: 931.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( FTT_MT_04 Výstavba optickej siete Martin SEVER )

od: 22.01.2009, do: 05.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

190, pridané: 23.01.2009, Martin , veľkosť: 58.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ondrej Branický, nar. 1975 )

od: 23.01.2009, do: 06.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

191, pridané: 23.01.2009, Martin , veľkosť: 59.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Václav Hrdý, nar. 1984 )

od: 23.01.2009, do: 06.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

192, pridané: 23.01.2009, Martin , veľkosť: 59.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marcel Kupka, nar. 27.3.1980 )

od: 23.01.2009, do: 06.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

193, pridané: 23.01.2009, Martin , veľkosť: 64.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.01.2009 trvalý pobyt občana ( Peter Cesnek, Dáša Bátovská, Adriana Bátovská, Petra Cesneková )

od: 23.01.2009, do: 06.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

194, pridané: 23.01.2009, Martin , veľkosť: 86.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Motyka, nar. 20.3.1940 )

od: 23.01.2009, do: 06.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

195, pridané: 23.01.2009, Martin , veľkosť: 86.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mária Mendelová, nar. 15.8.1943 )

od: 23.01.2009, do: 06.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

196, pridané: 23.01.2009, Martin , veľkosť: 94.2 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou predloženie zámeru navrhovateľa VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. ( "VOLKSWAGEN SLOVAKIA, prevádzka Martin - rozšírenie výroby" )

od: 23.01.2009, do: 12.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

197, pridané: 23.01.2009, Martin , veľkosť: 63.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.01.2009 trvalý pobyt občana ( Dušan Kapolka, nar. 8.12.1982 )

od: 23.01.2009, do: 06.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

198, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Erika Kevická, nar. 22.10.1962 )

od: 28.01.2009, do: 12.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

199, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Padúch, nar. 14.9.1979 )

od: 29.01.2009, do: 12.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

200, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jaroslav Repka, nar. 5.3.1985 )

od: 28.01.2009, do: 12.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

201, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Padúch, nar. 14.9.1979 )

od: 28.01.2009, do: 12.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

202, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 58.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Ondrej Holub, nar. 3.1.1984 )

od: 28.01.2009, do: 12.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

203, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Hanuliak, nar. 18.3.1984 )

od: 28.01.2009, do: 12.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

204, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 64.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.1.2009 trvalý pobyt občana ( Ivana Kágerová, Ivana Nikodémová, Michaela Kágerová, Milan Káger )

od: 28.01.2009, do: 11.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

205, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.1.2009 trvalý pobyt občana ( Anna Kučerová, nar. 5.7.1983 )

od: 28.01.2009, do: 11.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

206, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 63.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.1.2009 trvalý pobyt občana ( Dezider Facuna, Marcela Facunová, Ondrej Facuna )

od: 28.01.2009, do: 11.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

207, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 69 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Anny Medkovej, nar. 13.11.1962 /8 osôb/ )

od: 28.01.2009, do: 11.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

208, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.1.2009 trvalý pobyt občana ( Dušan Lupták, nar. 12.11.1967 )

od: 28.01.2009, do: 11.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

209, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 66.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Dušana Končeka, nar. 21.4.1961 /6 osôb/ )

od: 28.01.2009, do: 11.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

210, pridané: 28.01.2009, Martin , veľkosť: 411.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnú vyhlášku, ktorou oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby verejnej telekomunikačnej siete ( "Dátová a monitorovacia sieť Martin-Vrútky. Optická sieť Martin - zemné trasy optických káblov" )

od: 28.01.2009, do: 11.02.2009

DOKUMENT