titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2041, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Ľubomír Lukáč )

od: 09.11.2010, do: 24.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2042, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Štefan Vojtek )

od: 09.11.2010, do: 24.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2043, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Vladimír Jankovič )

od: 09.11.2010, do: 24.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2044, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Vendelín Pavlovský )

od: 09.11.2010, do: 24.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2045, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 78.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti - Kristína Balážová, Štefan Mandák, Eduard Facuna, Ján Facuna )

od: 09.11.2010, do: 24.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2046, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 71.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Marián Pompa )

od: 09.11.2010, do: 24.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2047, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 78.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Roman Tonhauser )

od: 09.11.2010, do: 24.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2048, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 82.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Peter Valko )

od: 09.11.2010, do: 24.11.2010

DOKUMENT

oznámenie

2049, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 194.6 kB, typ: pdf

JUDr. Miroslav Debnár, notár oznamuje podanie návrhu na vydanie osvedčenia vyhlásenia účastníčky o nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam titulom vydržania ( Terézia Hupková, Bezručova 19 )

od: 09.11.2010, do: 08.01.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2050, pridané: 11.11.2010, Martin , veľkosť: 72.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Marián Milanec )

od: 11.11.2010, do: 26.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2051, pridané: 11.11.2010, Martin , veľkosť: 68 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Michal Gregor )

od: 11.11.2010, do: 26.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2052, pridané: 11.11.2010, Martin , veľkosť: 78.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti - Marián Ďureje, Dušan Rakyta, Iveta Sopóciová, Anton Ilovský )

od: 11.11.2010, do: 26.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2053, pridané: 11.11.2010, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti - Jozef Senko, Klaudia Tarnayová, Šárka Debrecéniová )

od: 11.11.2010, do: 26.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2054, pridané: 11.11.2010, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Dáša Bátovská )

od: 11.11.2010, do: 26.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2055, pridané: 11.11.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Jaroslav Krajčovič )

od: 11.11.2010, do: 26.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

2056, pridané: 11.11.2010, Martin , veľkosť: 554.6 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. oznamuje termín a miesto konania dražby č. 469/2010 (  )

od: 11.11.2010, do: 14.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2057, pridané: 12.11.2010, Martin , veľkosť: 94.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.11.2010 trvalý pobyt občana ( Anna Babjaková, Alexandra Babjaková )

od: 12.11.2010, do: 29.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2058, pridané: 12.11.2010, Martin , veľkosť: 94.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.11.2010 trvalý pobyt občana ( Helena Botošová, Karol Botoš, Patrik Botoš, Erika Tavelová, Michal Tavel )

od: 12.11.2010, do: 29.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2059, pridané: 12.11.2010, Martin , veľkosť: 94.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.11.2010 trvalý pobyt občana ( Regína Zmeková, Klaudia Zmeková, Regina Zmeková ml. )

od: 12.11.2010, do: 29.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2060, pridané: 12.11.2010, Martin , veľkosť: 712.5 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine oznamuje verejnou vyhláškou vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby (  )

od: 12.11.2010, do: 29.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2061, pridané: 16.11.2010, Martin , veľkosť: 153.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie územného konania pre stavbu ( Martin - Kalnô, rozšírenie skládky odpadov l. Stavba, l. Kazeta )

od: 16.11.2010, do: 01.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2062, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 82.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Rusnák )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2063, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.11.2010 trvalý pobyt občana ( Martin Mundier )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

vyhláška o opakovanej dražbe nehnuteľnosti

2064, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 207 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, Zvolen oznamuje termín a miesto konania opakovanej dražby nehnuteľnosti č. Ex 6613/08-60 (  )

od: 18.11.2010, do: 13.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2065, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 67.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Karol Migra )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2066, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 73 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Margita Minarská )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2067, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Tibor Facuna, Vladimír Djubašák )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2068, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Beáta Jankovičová )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2069, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Csaba Váradi, Miroslav Kotlár )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2070, pridané: 17.11.2010, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Róbert Putík )

od: 18.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT