titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2011, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Šeplák )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2012, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - František Vidlák )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2013, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Ďurík )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2014, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 224.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ( stavba "Bytový dom Peral, Martin-Podháj" )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2015, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 150.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin-Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania  ( stvba "Rekonštrukcia STL plynovodov Martin-Ul. Robotnícka, Sihoť, Gorkého, Záturčianska, Kozmonautov a Severná" )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2016, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 316.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania pre stavbu ( "Obnova NTL plynovodov Martin- Ul. Gorkého, Podhájska, Riečiny, Sadová, Pivovarská, Hlboká, Štepnická, Záturčianska, Mládeže" )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2017, pridané: 29.10.2010, Martin , veľkosť: 78.6 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou doručenie správy o hodnotení činnosti ( "Výstavba obaľovne živičných zmesí Martin-Priekopa" )

od: 13.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2018, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.10.2010 trvalý pobyt občana ( Pavol Hanuliak )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2019, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.10.2010 trvalý pobyt občana ( Alžbeta Ivanová )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2020, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.10.2010 trvalý pobyt občana ( Müller Boris )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2021, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 103.4 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta Mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou doručenie správy o hodnotení činnosti a termín konania verejného prerokovania ( "Rýchlostná cesta R3 Martin - Horná Štubňa" )

od: 03.11.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2022, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 82.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Baláž )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2023, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 83.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Benzelmat Christian Henri )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2024, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 82.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Bielik )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2025, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 72.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Kompan )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2026, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 68.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Baran )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2027, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 69.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec, Vladimír Milan )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2028, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

2029, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Valko )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2030, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Mišík )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2031, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Norbert Truchlík )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2032, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Kroščen )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2033, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Monika Púčková )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2034, pridané: 03.11.2010, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Vrabec )

od: 03.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

Oznámenie o pokračovaní územného konania

2035, pridané: 05.11.2010, Martin , veľkosť: 307.1 kB, typ: pdf

Oznámenie o pokračovaní územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie ( Centrum obchodu a služieb, Martin - Košúty )

od: 05.11.2010, do: 30.11.2010

DOKUMENT

rozhodnutie o znížení nájomného

2036, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 85.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin rozhodlo o znížení nájomného nájomcovi Silvii Hudecovej, so sídlom A. Stodolu 5264/37, Martin za nájom nebytových priestorov v podchode Ul. Kohútova (  )

od: 08.11.2010, do: 18.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2037, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 93.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.11.2010 trvalý pobyt občana ( Miroslav Kišša )

od: 08.11.2010, do: 23.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2038, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 92.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.11.2010 trvalý pobyt občana ( Martin Murín )

od: 08.11.2010, do: 23.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2039, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 92.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.11.2010 trvalý pobyt občana ( Ján Páleník )

od: 08.11.2010, do: 23.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2040, pridané: 08.11.2010, Martin , veľkosť: 67.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Peter Hulej )

od: 09.11.2010, do: 24.11.2010

DOKUMENT