titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1981, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 97.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.10.2010 trvalý pobyt občana ( rod. Oľgy Bizoňovej /5 občanov/ )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1982, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 92.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.10.2010 trvalý pobyt občana ( Eva Marčičiaková )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1983, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.10.2010 trvalý pobyt občana ( Ján Pikulík )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1984, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.10.2010 trvalý pobyt občana ( Miroslav Lepeta )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1985, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 96.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.10.2010 trvalý pobyt občana ( rod. Jozef Peterčák /4 osoby/ )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1986, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 95.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.10.2010 trvalý pobyt občana ( rod. Silvie Urbanovej /4 občania/ )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

rozhodnutie o znížení nájomného

1987, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 84.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin zvereňuje rozhodnutie o znížení nájomného ( nájomca - Jozef Cíger )

od: 19.10.2010, do: 29.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1988, pridané: 22.10.2010, Martin , veľkosť: 93.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.10.2010 trvalý pobyt občana ( Cigler Vladimír )

od: 22.10.2010, do: 08.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1989, pridané: 22.10.2010, Martin , veľkosť: 387.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Supermarket Tesco Martin - Ľadoveň" )

od: 22.10.2010, do: 08.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1990, pridané: 26.10.2010, Martin , veľkosť: 820.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia - stavebného povolenia ( stavba "Chodník pod Partizánskym cintorínom pri ceste I/18" )

od: 22.10.2010, do: 06.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1991, pridané: 26.10.2010, Martin , veľkosť: 141.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 25.10.2010 trvalý pobyt občana ( Trudičová Michaela )

od: 26.10.2010, do: 10.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1992, pridané: 26.10.2010, Martin , veľkosť: 142.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 25.10.2010 trvalý pobyt občana  ( Ľuboš Janeček )

od: 26.10.2010, do: 10.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1993, pridané: 26.10.2010, Martin , veľkosť: 141.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 25.10.2010 trvalý pobyt občana  ( Zdenko Jankovič )

od: 26.10.2010, do: 10.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1994, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 395.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou pokračovanie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Komunikácie a inžinierske siete - Parkvile Martin" )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1995, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 82.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1996, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 77.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jarmila Koudelková )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1997, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 80.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Štefko )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1998, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 59.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Nguyen Chien Thang )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1999, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Valko )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2000, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Štefan Kostrbík, Milan Bečák, Ján Ďurík )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2001, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Debnár )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2002, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti Zdenko Lacko, Eva Dudášová )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2003, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Nikodém )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2004, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Miškus )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2005, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 72.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ho Phi Cong )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2006, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marcel Škorník )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2007, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Dušan Rakyta, Milan Balún )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2008, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Balún )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2009, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2010, pridané: 28.10.2010, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dana Hanulová )

od: 28.10.2010, do: 12.11.2010

DOKUMENT