titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

1951, pridané: 11.10.2010, Martin , veľkosť: 78.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Kulla )

od: 12.10.2010, do: 27.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1952, pridané: 11.10.2010, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Jaroslav Frkáň, Václav Pokorný, Marián Zošák )

od: 12.10.2010, do: 27.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1953, pridané: 11.10.2010, Martin , veľkosť: 76.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( aadresáti - Renáta Rohoňová, Marcel Pavlík )

od: 12.10.2010, do: 27.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1954, pridané: 13.10.2010, Martin , veľkosť: 258.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ( stavba "Chodník pod Partizánskym cintorínom pri ceste I/18/" )

od: 05.10.2010, do: 20.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1955, pridané: 13.10.2010, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mária Šťastná )

od: 13.10.2010, do: 01.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1956, pridané: 13.10.2010, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Renáta Facunová )

od: 13.10.2010, do: 28.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1957, pridané: 13.10.2010, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Róbert Putík )

od: 13.10.2010, do: 28.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1958, pridané: 13.10.2010, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Miroslav Kotlár, Peter Lukášik )

od: 13.10.2010, do: 28.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o opakovanej dražbe

1959, pridané: 13.10.2010, Martin , veľkosť: 527.5 kB, typ: pdf

Dražobník, s.r.o Košice oznamuje termín a miesto konania opakovanej dražby č. 58/2010 (  )

od: 13.10.2010, do: 26.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1960, pridané: 13.10.2010, Martin , veľkosť: 290.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou pokračovanie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Tenisový areál Martin, k.ú. Záturčie" )

od: 13.10.2010, do: 28.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1961, pridané: 14.10.2010, Martin , veľkosť: 78.6 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou doručenie správy o hodnotení činnosti ( "Výstavba obaľovne živičných zmesí Martin - Priekopa" )

od: 13.10.2010, do: 28.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1962, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 281.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou zmenu a pokračovanie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Tenisový areál Martin, k.ú. Záturčie" )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1963, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 538.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( stavba "Rekonštrukcia rozvodov CZT Martin - Prednádražie-horúcovodná prípojka a kompaktná odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Novákova č. 5, Martin" )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1964, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 530.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( stavba "Rekonštrukcia rozvodov CZT Martin - Prednádražie-horúcovodná prípojka a kompaktná odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Novákova č. 6, Martin" )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1965, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 558.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( stavba "Rekonštrukcia rozvodov CZT Martin - Prednádražie-horúcovodné prípojky a kompaktné odovzdávacie stanice ...." )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1966, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 527.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( stavba "Rekonštrukcia rozvodov CZT Martin - Prednádražie-horúcovodná prípojka a kompaktná odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. P. Mudroňa č. 42, Martin" )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2011

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

1967, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 117.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin ponúka na prenájom nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 7/NP/2010 (  )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1968, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Zuzana Gregorová, Daniela Končeková )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1969, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Hanzel )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1970, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Raul Acosta )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1971, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Roman Hrúz )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1972, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martina Tomášová )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1973, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľudovít Siva )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1974, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Marián Mayer, Anton Franček )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1975, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tibor Gregor )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1976, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Peter Lukašík, Jozef Koliba )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1977, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 525.6 kB, typ: pdf

Krajský úrad životného prostredia v Žiline vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o strategickom dokumente ( "Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN VÚC Žilinského kraja" )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1978, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 82.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Monika Schumichrastová )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1979, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 97.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.10.2010 trvalý pobyt občana ( rod. Vladimír Sajdáka /5 občanov/ )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1980, pridané: 19.10.2010, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.10.2010 trvalý pobyt občana ( Ján Chvojka, Jarmila Končeková, Zuzana Chvojková )

od: 19.10.2010, do: 03.11.2010

DOKUMENT