titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

1921, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 429.8 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby ( Rodinný dom - ČOV AT 6 )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1922, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 437.9 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby ( Rodinný dom - ČOV AT 6 )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

oznámenie

1923, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 161.1 kB, typ: pdf

JUDr. Miroslav Debnár, notár - oznamuje spísanie oznámenia č. 158/2010 účastníčky Márie Fajnovej, bytom Trebostovo 90 (  )

od: 04.10.2010, do: 03.12.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1924, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 430.5 kB, typ: pdf

Mesto Vrútky oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ( Chodník pod Partizánskym cintorínom v Martine - Priekopa pri ceste I/18 )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1925, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 82.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Žilinská )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1926, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 83.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Uhliarik )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1927, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 83 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Oldřich Soukup )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1928, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 82.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Konček )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1929, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 80.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Váňa )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1930, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jaroslav Krajčovič )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1931, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1932, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Anton Ilovský, Miroslav Dudáš )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1933, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Nátny )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1934, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 72.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zdenko Lacko )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1935, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Róbert Putík )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1936, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 78.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Dušan Kormančík, Rudolf Jesenský, Vladimír Milan )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1937, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Katarína Facunová )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1938, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - František Peschka )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1939, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresátky - Martina Kopanicová, Margita Sitárová )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1940, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 72.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Karol Cerjan )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

zápis zo zasadutia výberovej komisie

1941, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad zverejňuje zápis zo zasadnutia výberovej komisie na predaj nehnuteľného majetku Mesta Martin č. 7/2010 (  )

od: 04.10.2010, do: 13.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1942, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 90.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 1.10.2010 trvalý pobyt občana ( Peter Kresl )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT

rozhodnutie o odpustení účtovania nájomného

1943, pridané: 06.10.2010, Martin , veľkosť: 85.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje rozhodnutie o odpustení účtovania nájomného. ( nájomca: Karaoke music, s.r.o. )

od: 06.10.2010, do: 13.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1944, pridané: 07.10.2010, Martin , veľkosť: 218.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad v Martine verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania vo veci predĺženia platnosti územného rozhodnutia. ( stavba "Obchodné centrum Martin" )

od: 07.10.2010, do: 22.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1945, pridané: 07.10.2010, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martin Záborský )

od: 07.10.2010, do: 22.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1946, pridané: 07.10.2010, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 07.10.2010, do: 22.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1947, pridané: 07.10.2010, Martin , veľkosť: 79.1 kB, typ: pdf

Dańový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát- Martin Gavenčiak )

od: 07.10.2010, do: 22.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1948, pridané: 07.10.2010, Martin , veľkosť: 80.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anton Balún )

od: 07.10.2010, do: 22.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1949, pridané: 11.10.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec /2x/ )

od: 12.10.2010, do: 27.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1950, pridané: 11.10.2010, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Phi Cong Ho )

od: 12.10.2010, do: 27.10.2010

DOKUMENT