titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1891, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 93.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.9.2010 trvalý pobyt občana ( Vladimír Padúch )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1892, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 97.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.9.2010 trvalý pobyt občana ( rod. Stanislava Kamenického /5 občanov/ )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1893, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 94.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.9.2010 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Brčík, Jana Brčíková )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1894, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.9.2010 trvalý pobyt občana ( Dominika Eliášová )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1895, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 95.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.9.2010 trvalý pobyt občana ( Roman Ľudvik, Katarína Ľudviková, Lucia Ľudviková )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1896, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.9.2010 trvalý pobyt občana ( Rastislav Ivan )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1897, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 98.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.9.2010 trvalý pobyt občana ( rod. Matildy Facunovej, nar. 15.4.1962 /8 občanov/ )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie zrušení trvalého pobytu

1898, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.9.2010 trvalý pobyt občana ( Beáta Jankovičová )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1899, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 93.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.9.2010 trvalý pobyt občana ( Zdenko Lamoš, Marián Lamoš )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1900, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1901, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 78.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1902, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Roman Truhan, Margita Cicková )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1903, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jiří Chudáček )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponúk

1904, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 137.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 6/NP/2010 (  )

od: 29.09.2010, do: 08.10.2010

DOKUMENT

vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

1905, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 308.8 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad Prievidza oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 29.09.2010, do: 27.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1906, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušilo dňom 24.9.2010 trvalý pobyt občana ( Milan Rechtorík )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1907, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušilo dňom 24.9.2010 trvalý pobyt občana ( Ján Jesenský )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1908, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 91.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušilo dňom 24.9.2010 trvalý pobyt občana ( Peter Gíreth )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1909, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 93.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušilo dňom 28.9.2010 trvalý pobyt občana ( Marián Černianský )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1910, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušilo dňom 28.9.2010 trvalý pobyt občana ( Rastislav Kozol )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1911, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 95 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou výkon preventívnych protipožiarnych kontrol na území mesta Martin. (  )

od: 29.09.2010, do: 01.12.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1912, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Káger, Alena Řeháková )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1913, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľudovít Karak )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1914, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - František Vidlák )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1915, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 71.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ladislav Fudor )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1916, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Kostelný )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1917, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 71.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Raul Acosta )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1918, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Fatma Cicková )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1919, pridané: 29.09.2010, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Gabriela Kratková )

od: 29.09.2010, do: 14.10.2010

DOKUMENT

vyhláška

1920, pridané: 04.10.2010, Martin , veľkosť: 97.7 kB, typ: pdf

Okresný súd Žilina prostredníctvom povereného súdneho komisára JUDr. Tatiany Vrlíkovej, notárky - upovedomuje Miroslava Pučeka, nar. 13.5.1961 aby sa prihlásil na Notárskom úrade JUDr. Tatiany Vrlíkovej. (  )

od: 04.10.2010, do: 19.10.2010

DOKUMENT