titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

1861, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Milan Kostelný, Katarína Dubcová )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1862, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Čička )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1863, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 72.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1864, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Jankovič )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámeníe o uložení zásielky

1865, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 77.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Igor Rolko, Miriam Beňušová, Milan Kolena, Tomáš Lihan, Dušan Kormančík )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1866, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Čepel )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1867, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dana Klaudisová )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1868, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 72.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1869, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti  ( adresát - Peter Horník )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

Návrh VZN

1870, pridané: 14.09.2010, Martin , veľkosť: 770.6 kB, typ: pdf

O prevádzkovom poriadku pre pohrebisko ( Jahodnícky cintorín )

od: 07.09.2010, do: 23.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1871, pridané: 16.09.2010, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Dušan Kormančík, Zdenko Lacko )

od: 16.09.2010, do: 01.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1872, pridané: 16.09.2010, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Ľubomír Židek )

od: 16.09.2010, do: 01.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1873, pridané: 16.09.2010, Martin , veľkosť: 72.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Marián Milanec )

od: 16.09.2010, do: 01.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1874, pridané: 16.09.2010, Martin , veľkosť: 215.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad v Martine oznamuje verejnou vyhláškou začatie konania o zmene stavby pre dokončením  ( stavba "Prevádzkový objekt Martin" )

od: 16.09.2010, do: 01.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1875, pridané: 16.09.2010, Martin , veľkosť: 158.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky /2x/ ( adresát - Ivan Žec )

od: 16.09.2010, do: 01.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1876, pridané: 16.09.2010, Martin , veľkosť: 80.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Ivan Nauš )

od: 16.09.2010, do: 01.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1877, pridané: 16.09.2010, Martin , veľkosť: 83 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Milan Boga )

od: 16.09.2010, do: 01.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1878, pridané: 16.09.2010, Martin , veľkosť: 86.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti : 38 občanov - uvedených na oznámení )

od: 16.09.2010, do: 01.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1879, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Pentek )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1880, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Šeplák )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1881, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Lukáš Bízik )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1882, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Lenča )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1883, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Novák )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1884, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ladislav Hanes )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1885, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Pavol Lány )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1886, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Jankovič )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1887, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 70.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Randus )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1888, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Sekereš )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

obchodná verejná súťaž

1889, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 91 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 8/2010 (  )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1890, pridané: 22.09.2010, Martin , veľkosť: 707.9 kB, typ: pdf

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia o povolení užívať prírodný minerálny zdroj. (  )

od: 22.09.2010, do: 07.10.2010

DOKUMENT