titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1831, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 93.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.8.2010 trvalý pobyt občana ( rod. Jozef a Edity Chovanovcov /5 osôb/ )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1832, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 91.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.8.2010 trvalý pobyt občana ( Jozef Lang, Mária Langová )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1833, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 497.3 kB, typ: pdf

VM Auction s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby č. 58/2010 (  )

od: 02.09.2010, do: 27.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

1834, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 592.2 kB, typ: pdf

General Factoring, a.s. oznamuje termín a miesto konania dražby č. DD 746/10 (  )

od: 02.09.2010, do: 30.09.2010

DOKUMENT

vyhláška o opakovanej dražbe

1835, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 209 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUDr. Jozef Liščák oznamuje termín a miesto opakovanej dražby nehnuteľnosti č. EX 138/09 (  )

od: 02.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1836, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti - Mária Beňušová, František Peschka )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1837, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 79.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Janka Brčíková )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1838, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 79.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Ľubica Barcajová )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1839, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Ondrej Branický /2x/ )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1840, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 73 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Konček )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1841, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 72.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Peter Nátny )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1842, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Peter Nátny )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1843, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 72.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Marián Milanec )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1844, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Rudolf Hirčák )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1845, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 73 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Monika Schumichrastová )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1846, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 73.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Vadel )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1847, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Šárka Debrecéniová )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1848, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 80.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Miroslav Plevka )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

Návrh VZN

1849, pridané: 08.09.2010, Martin , veľkosť: 153.5 kB, typ: pdf

VZN č. 86 - O umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Martin počas volebnej kampane 2010 - voľby do orgánov samosprávy obcí ( O umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Martin počas volebnej kampane 2010 - voľby do orgánov samosprávy obcí )

od: 07.09.2010, do: 23.09.2010

DOKUMENT

Operačný plán

1850, pridané: 08.09.2010, Martin , veľkosť: 289.1 kB, typ: pdf

Operačný plán zimnej údržby na roky 2010-2011 ( Operačný plán zimnej údržby na roky 2010-2011 )

od: 07.09.2010, do: 22.09.2010

DOKUMENT

Návrh VZN

1851, pridané: 08.09.2010, Martin , veľkosť: 85.5 kB, typ: pdf

O odpadoch ( VZN o odpadoch - dodatok č. 1 )

od: 07.09.2010, do: 23.09.2010

DOKUMENT

Návrh VZN

1852, pridané: 08.09.2010, Martin , veľkosť: 510.7 kB, typ: pdf

VZN č. 82 O hospodárení s majetkom mesta - dodatok č.1 ( O hospodárení s majetkom mesta )

od: 07.09.2010, do: 23.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1853, pridané: 10.09.2010, Martin , veľkosť: 161.2 kB, typ: pdf

Mesto Vrútky oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stvba "Chodník pod Partizánskym cintorínom pri ceste I/18" )

od: 06.09.2010, do: 21.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1854, pridané: 10.09.2010, Martin , veľkosť: 552.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia ( stavba "Rekonštrukcia rozvodov centrálneho zásobovania teplom Martin-Prednádražie" )

od: 10.09.2010, do: 27.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1855, pridané: 10.09.2010, Martin , veľkosť: 205.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie konania o predĺžení územného rozhodnutia pre stavbu  ( "Bytový dom PERAL, Martin-Podháj" )

od: 10.09.2010, do: 27.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1856, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 67.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rastislav Plevko )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1857, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Dudášová )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1858, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Miroslav Kotlár, Roman Truhan )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1859, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alexandra Junasová )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1860, pridané: 13.09.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Chlpík )

od: 13.09.2010, do: 28.09.2010

DOKUMENT