titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

1801, pridané: 23.08.2010, Martin , veľkosť: 278.4 kB, typ: pdf

Mesto Vrútky oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie. (  )

od: 23.08.2010, do: 07.09.2010

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponúk

1802, pridané: 23.08.2010, Martin , veľkosť: 133.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 5/NP/2010. (  )

od: 23.08.2010, do: 06.09.2010

DOKUMENT

rozhodnutie o znížení výšky nájomného

1803, pridané: 23.08.2010, Martin , veľkosť: 106.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje rozhodnutie o znížení výšky nájomného za pozemok  (  )

od: 23.08.2010, do: 07.09.2010

DOKUMENT

upovedomenie o odvolaní

1804, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad upovedomuje účastníkov konania o podanom odvolaní proti rozhodnutiu Mesta Martin ( stavba "Novostavba polyfunkčného objektu XXX Martin-Košúty" )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1805, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 71.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Urmín )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1806, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 167.1 kB, typ: pdf

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje verejnou vyhláškou pokračovanie konania. ( "Martin - povolenie na využívanie zdrojov BJ-2 a BJ-4" )

od: 24.08.2010, do: 07.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1807, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Valko )

od: 24.08.2010, do: 07.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1808, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 78.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Juraj Veselka )

od: 24.08.2010, do: 07.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1809, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 72.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1810, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Jesenský )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1811, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 71.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1812, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Sitár )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1813, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Igor Urbánek )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1814, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Urmín )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1815, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 89.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.8.2010 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Rokyta, Milan Rokyta )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1816, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.8.2010 trvalý pobyt občana ( Slavomír Hajda )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1817, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 93.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 24.8.2010 trvalý pobyt občana ( Renáta Peťková, Kristína Konečná )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1818, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 88.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.8.2010 trvalý pobyt občana ( Jozef Labuda )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1819, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 88.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.8.2010 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Kotyra )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1820, pridané: 24.08.2010, Martin , veľkosť: 90.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.8.2010 trvalý pobyt občana ( Rudolf Šmehyl )

od: 24.08.2010, do: 08.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1821, pridané: 27.08.2010, Martin , veľkosť: 213.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou prepušenie územného konania  ( stavba "Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE Martin" )

od: 27.08.2010, do: 13.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1822, pridané: 27.08.2010, Martin , veľkosť: 147.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania  ( "Rekonštrukcia rozvodov CZT Martin - prednádražie ....." )

od: 27.08.2010, do: 13.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1823, pridané: 27.08.2010, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania ( stavba "Rekonštrukcia rozvodov CZT Martin - Prednádražie -horúcovodná prípojka a kompaktná odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Novákova č. 6 Martin" )

od: 27.08.2010, do: 13.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1824, pridané: 27.08.2010, Martin , veľkosť: 147.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláško začatie stavebného konania  ( stavba "Rekonštrukcia rozvodov CZT Martin - Prednádražie - horúcovodná prípojka a kompaktná odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Novákova č. 5 Martin" )

od: 27.08.2010, do: 13.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1825, pridané: 27.08.2010, Martin , veľkosť: 147.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania ( stavba "Rekonštrukcia rozvodov CZT Martin - Prednádražie - horúcovodná prípojka a kompaktná odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. P. Mudroňa č. 42, Martin" )

od: 27.08.2010, do: 13.09.2010

DOKUMENT

vyhlásenie výberového konania

1826, pridané: 31.08.2010, Martin , veľkosť: 114.7 kB, typ: pdf

Prednostka Krajského školského úradu v Žiline vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Kollárova 2, 036 01 Martin (  )

od: 31.08.2010, do: 15.09.2010

DOKUMENT

ponuka na priamy prenájom

1827, pridané: 31.08.2010, Martin , veľkosť: 119.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu. (  )

od: 31.08.2010, do: 15.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1828, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 89 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.8.2010 trvalý pobyt občana ( Elena Kolberová )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1829, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 91.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.8.2010 trvalý pobyt občana ( Štefan Toráč )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1830, pridané: 02.09.2010, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.8.2010 trvalý pobyt občana ( Jozef Priečko ml., Jozef Priečko st. )

od: 02.09.2010, do: 17.09.2010

DOKUMENT