titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

1771, pridané: 06.08.2010, Martin , veľkosť: 73.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 06.08.2010, do: 23.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1772, pridané: 06.08.2010, Martin , veľkosť: 72.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Urmín )

od: 06.08.2010, do: 23.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1773, pridané: 06.08.2010, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Peter Tkáčik, Miroslav Ertl )

od: 06.08.2010, do: 23.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1774, pridané: 06.08.2010, Martin , veľkosť: 660.3 kB, typ: pdf

Ivest-Kapital, a.s. Bratislava oznamuje termín a miesto konania dražby ( 23.8.2010 )

od: 06.08.2010, do: 24.08.2010

DOKUMENT

Štatút mesta - VZN

1775, pridané: 11.08.2010, Martin , veľkosť: 253.1 kB, typ: pdf

Štatút mesta Martin - návrh ( Štatút mesta Martin - návrh )

od: 11.08.2010, do: 30.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o upustení od dražby

1776, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 439.7 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. oznamuje termín a miesto konania dražby a oznámenie o upustení od dražby Zn. 300/2010 ( termín konania 2.9.2010 )

od: 18.08.2010, do: 03.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1777, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 405.1 kB, typ: pdf

Contract Consulting, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby č. 041/2010 ( termín konania 14.9.2010 )

od: 18.08.2010, do: 15.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1778, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 79.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Ing. Eva Hájková )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1779, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 97.6 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a výzvu na uplatnenie si námietok a pripomienok. ( stavba "Rodinný dom - ČOV AT 6" )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1780, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 97.4 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a výzvu na uplatnenie námietok a pripomienok. ( stavba "Rodinný dom - ČOV AT 6" )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1781, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Zdenek Štrkáč )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1782, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti - Helena Seňkevičová, Martina Mulinková )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1783, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti - Milan Kostelný, Helena Hoová )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1784, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 72.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Denisa Nátna )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1785, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 71.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Jiří Chudáček )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1786, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 71 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Marián Milanec )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1787, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Eva Dudášová )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1788, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 81.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Peter Bielik )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1789, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 82 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Peter Rusnák )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1790, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 72.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Branislav Lenča )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1791, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 67.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Raul Acosta )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1792, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Lucia Lakotová )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1793, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Milan Bečák )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o upustení od dražby

1794, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 655.9 kB, typ: pdf

VM Auction s.r.o. Košice oznamuje termín konania dobrovoľnej dražby č. 8/2010 a oznamuje upustenie od dražby (  )

od: 18.08.2010, do: 10.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1795, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 81.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Robert Lenko )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1796, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Eva Dudášová )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1797, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Katarína Facunová )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1798, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 67.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Raul Acosta )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1799, pridané: 18.08.2010, Martin , veľkosť: 67.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Ctibor Cibiri )

od: 18.08.2010, do: 02.09.2010

DOKUMENT

oznámenie OR HaZZ v Martine

1800, pridané: 20.08.2010, Martin , veľkosť: 72.3 kB, typ: pdf

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine v spolupráci s Obvodným lesným úradom v Martine oznamuje zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 20.8.2010. (  )

od: 20.08.2010, do: 15.09.2010

DOKUMENT