titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

151, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Vaganek, nar. 24.4.1963 )

od: 12.01.2009, do: 26.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

152, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 95.7 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin vydáva verejnú vyhlášku, ktoro oznamuje predloženie zámeru ( Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov )

od: 12.01.2009, do: 22.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

153, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.1.2009 trvalý pobyt občana ( Csilla Németh, nar. 16.8.1970 )

od: 12.01.2009, do: 26.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

154, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 59.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.1.2009 trvalý pobyt občana ( Róbert Jakubčák, nar. 25.5.1991 )

od: 12.01.2009, do: 26.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

155, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.1.2009 trvalý pobyt občana ( Žaneta Molnárová, nar. 15.12.1974 )

od: 12.01.2009, do: 26.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

156, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.1.2009 trvalý pobyt občana ( Zoltán Salai, nar. 9.4.1952 )

od: 12.01.2009, do: 26.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

157, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.1.2009 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Gril, nar. 12.8.1963, Jaroslav Gril, nar. 7.8.1991 )

od: 12.01.2009, do: 26.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

158, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 59.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.1.2009 trvalý pobyt občana ( Ján Sihlovec, nar. 14.6.1959 )

od: 12.01.2009, do: 26.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

159, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 59.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.1.2009 trvalý pobyt občana ( Ľubomír Vaško, nar. 13.10.1959 )

od: 12.01.2009, do: 26.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

160, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 82.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Kulla, nar. 20.11.1950 )

od: 12.01.2009, do: 26.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

161, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 83.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Kušnierik, nar. 5.5.1950 )

od: 12.01.2009, do: 26.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

162, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 723.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( FTTx_MT_02 Výstavba optickej siete Martin - Záturčie )

od: 12.01.2009, do: 26.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

163, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 87.7 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou predloženie zámeru ( Sklad starých vozidiel - lokalita Martin )

od: 12.01.2009, do: 02.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

164, pridané: 14.01.2009, Martin , veľkosť: 59.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Facuna, nar. 12.11.1981 )

od: 14.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

165, pridané: 14.01.2009, Martin , veľkosť: 58.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti  ( adresát - Ján Miškoci, nar. 16.10.1976 )

od: 14.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

dražobná vyhláška

166, pridané: 14.01.2009, Martin , veľkosť: 248.9 kB, typ: pdf

Exekútorský úrad Martin, súdny exekútor Mgr. Milan Somík vydáva vyhlášku o dražbe nehnuteľnosti ( termín konania dražby 31.1.2009  )

od: 14.01.2009, do: 31.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

167, pridané: 14.01.2009, Martin , veľkosť: 425 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania ( stavba - FTTx_MT_06 Výstavba optickej siete Martin Centrum )

od: 14.01.2009, do: 28.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

168, pridané: 14.01.2009, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníko bytu zrušila dňom 13.01.2009 trvalý pobyt občana ( Ladislava Bodoríková, nar. 19.12.1971 )

od: 14.01.2009, do: 28.01.2009

DOKUMENT

informácia

169, pridané: 14.01.2009, Martin , veľkosť: 90.9 kB, typ: pdf

Obvodný pozemkový úrad v Martine informuje o zriadení webovej stránky a o spôsobe nahlasovania zaburinených plôch (  )

od: 14.01.2009, do: 28.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

170, pridané: 15.01.2009, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivona Rybanská, nar. 18.5.1974 )

od: 15.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

171, pridané: 15.01.2009, Martin , veľkosť: 59.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Boris Sajdák, nar. 20.3.1968 )

od: 15.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

172, pridané: 15.01.2009, Martin , veľkosť: 86.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Krupka, nar. 5.12.1950 )

od: 15.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

173, pridané: 15.01.2009, Martin , veľkosť: 85 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ingrid Adamcová, nar. 20.10.1964 )

od: 15.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

174, pridané: 15.01.2009, Martin , veľkosť: 84.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Boris Sajdák, nar. 20.3.1968 )

od: 15.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

175, pridané: 15.01.2009, Martin , veľkosť: 85.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivona Rybanská, nar. 18.5.1974 )

od: 15.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

176, pridané: 15.01.2009, Martin , veľkosť: 84.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Milan, nar. 4.11.1958 )

od: 15.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

177, pridané: 15.01.2009, Martin , veľkosť: 80 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rastislav Párička, nar. 10.01.1975 )

od: 15.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

178, pridané: 15.01.2009, Martin , veľkosť: 79.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Hurban, nar. 6.7.1982 )

od: 15.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

179, pridané: 15.01.2009, Martin , veľkosť: 80.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Lukáč, nar. 10.2.1976 )

od: 15.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

180, pridané: 15.01.2009, Martin , veľkosť: 79.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Labuda, nar. 13.3.1968 )

od: 15.01.2009, do: 29.01.2009

DOKUMENT