titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

1741, pridané: 29.07.2010, Martin , veľkosť: 152 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba - Rekonštrukcia rozvodov centrálneho zásobovania teplom Martin - Prednádražie )

od: 29.07.2010, do: 13.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1742, pridané: 29.07.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Radoslav Toráč, Michal Janota )

od: 29.07.2010, do: 13.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1743, pridané: 29.07.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 29.07.2010, do: 13.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1744, pridané: 29.07.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 29.07.2010, do: 13.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1745, pridané: 29.07.2010, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Nátny )

od: 29.07.2010, do: 13.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1746, pridané: 29.07.2010, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.7.2010 trvalý pobyt občana ( Juraj Kubička )

od: 29.07.2010, do: 13.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1747, pridané: 29.07.2010, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.7.2010 trvalý pobyt občana ( Mária Bokrová, Adriana Vágaiová, Marián Vágai )

od: 29.07.2010, do: 13.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1748, pridané: 29.07.2010, Martin , veľkosť: 95.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.7.2010 trvalý pobyt občana ( rod. Ivana Končeka /5 osôb/ )

od: 29.07.2010, do: 13.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1749, pridané: 29.07.2010, Martin , veľkosť: 92.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.7.2010 trvalý pobyt občana ( Zuzana Mahútová, Marek Mahút, Zuzana Mahútová ml. )

od: 29.07.2010, do: 13.08.2010

DOKUMENT

vyhláška o dražbe nehnuteľností

1750, pridané: 29.07.2010, Martin , veľkosť: 172.5 kB, typ: pdf

JUDr. Veronika Kučavíková - súdny exekútor, Žilina oznamuje vyhláškou termín a miesto konania dražby nehnuteľnosti ( 26.8.2010 )

od: 29.07.2010, do: 27.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1751, pridané: 29.07.2010, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Helena Facunová )

od: 29.07.2010, do: 13.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1752, pridané: 30.07.2010, Martin , veľkosť: 89 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.7.2010 trvalý pobyt občana ( Miroslav Tomasta )

od: 30.07.2010, do: 16.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1753, pridané: 30.07.2010, Martin , veľkosť: 65.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Oľga Sedliaková )

od: 30.07.2010, do: 16.08.2010

DOKUMENT

oznam o predaji hnuteľných vecí

1754, pridané: 30.07.2010, Martin , veľkosť: 182.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine vydáva oznam o predaji hnuteľných vecí na základe ponuky. ( termín na podanie ponúk do 2.9.2010 )

od: 30.07.2010, do: 03.09.2010

DOKUMENT

verejná vhyhláška

1755, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 411.2 kB, typ: pdf

Pamiatkový úrad SR doručuje verejnou vyhlášou rozhodnutie o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku ( /dvere, renesančné želené z roku 1591.../ )

od: 04.08.2010, do: 18.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1756, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vojtech Radič )

od: 04.08.2010, do: 18.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1757, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 72.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Balún )

od: 04.08.2010, do: 19.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1758, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Marián a Andrea Martinskí )

od: 04.08.2010, do: 19.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1759, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Páleš )

od: 04.08.2010, do: 19.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1760, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Anton Ilovský, Milan Balún )

od: 04.08.2010, do: 19.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1761, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 78.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Ladislav Hanes, Renáta Turisová, Margita Dotková, Ivan Miškus )

od: 04.08.2010, do: 19.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1762, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Dudášová )

od: 04.08.2010, do: 19.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1763, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 72.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 04.08.2010, do: 19.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1764, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 82.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Aneta Bieliková )

od: 04.08.2010, do: 19.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1765, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 80.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Kosorínová )

od: 04.08.2010, do: 19.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1766, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 455.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania  ( stavba - Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN )

od: 04.08.2010, do: 19.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1767, pridané: 04.08.2010, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Lipták )

od: 04.08.2010, do: 19.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1768, pridané: 06.08.2010, Martin , veľkosť: 89 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.8.2010 trvalý pobyt občana ( Stanislav Felcan )

od: 06.08.2010, do: 23.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1769, pridané: 06.08.2010, Martin , veľkosť: 72.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 06.08.2010, do: 23.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1770, pridané: 06.08.2010, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Milan Blahušiak, Peter Urmín )

od: 06.08.2010, do: 23.08.2010

DOKUMENT