titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

1711, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Monika Trsťanská )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1712, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 79.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1713, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1714, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 653.4 kB, typ: pdf

Krajský lesný úrad v Žiline oznamuje verejnou vyhláškou určenie lesného celku podľa ustanovenia § 39 ods. 3 zákona o lesoch  ( názov lesného celku "Kantor" )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1715, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2010 trvalý pobyt občana ( Pavel Ulbricht, Veronika Vríčanová )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1716, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 96 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2010 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Pauček, Ingrid Paučeková, Jaroslav Pauček ml., Andrej Pauček, Ladislav Pauček )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1717, pridané: 23.07.2010, Martin , veľkosť: 71.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viktor Bederka )

od: 23.07.2010, do: 09.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1718, pridané: 23.07.2010, Martin , veľkosť: 524.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  ( Rekonštrukcia rozvodov centrálneho zásobovania teplom Martin - Prednádražie )

od: 23.07.2010, do: 09.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1719, pridané: 23.07.2010, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec, František Chovanec )

od: 23.07.2010, do: 09.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1720, pridané: 23.07.2010, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivona Rybanská )

od: 23.07.2010, do: 09.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1721, pridané: 23.07.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tibor Špirko )

od: 23.07.2010, do: 09.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1722, pridané: 23.07.2010, Martin , veľkosť: 71.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anton Holub )

od: 23.07.2010, do: 09.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

1723, pridané: 23.07.2010, Martin , veľkosť: 598.7 kB, typ: pdf

Martinská dražobnám spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 23.07.2010, do: 27.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1724, pridané: 23.07.2010, Martin , veľkosť: 612.5 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 23.07.2010, do: 03.09.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1725, pridané: 23.07.2010, Martin , veľkosť: 85.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivona Rybanská )

od: 23.07.2010, do: 09.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1726, pridané: 26.07.2010, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Agnesa Capková )

od: 26.07.2010, do: 10.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1727, pridané: 26.07.2010, Martin , veľkosť: 86 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Erika Hurajová )

od: 26.07.2010, do: 10.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1728, pridané: 27.07.2010, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 27.07.2010, do: 11.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1729, pridané: 27.07.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ondrej Branický )

od: 27.07.2010, do: 11.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1730, pridané: 27.07.2010, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martin Boďa )

od: 27.07.2010, do: 11.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1731, pridané: 27.07.2010, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 27.07.2010, do: 11.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1732, pridané: 27.07.2010, Martin , veľkosť: 666.7 kB, typ: pdf

Krajský lesný úrad v Žiline určuje lesný celok  ( názov lesného celku : Martinské Hole )

od: 27.07.2010, do: 11.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1733, pridané: 27.07.2010, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Šandorová )

od: 27.07.2010, do: 11.08.2010

DOKUMENT

dražobná vyhláška

1734, pridané: 27.07.2010, Martin , veľkosť: 79.4 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Milan Somík vydáva dražobnú vyhlášku na pedaj hnuteľných vecí (  )

od: 27.07.2010, do: 29.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1735, pridané: 27.07.2010, Martin , veľkosť: 80.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Janka Zapatická )

od: 27.07.2010, do: 11.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1736, pridané: 27.07.2010, Martin , veľkosť: 81.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Štefko )

od: 27.07.2010, do: 11.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1737, pridané: 27.07.2010, Martin , veľkosť: 338.8 kB, typ: pdf

Dražobná EPPA, s.r.o. Malacky oznamuje termín a miesto konania dražby ( 25.8.2010 )

od: 27.07.2010, do: 26.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1738, pridané: 27.07.2010, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Šebo )

od: 27.07.2010, do: 11.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1739, pridané: 28.07.2010, Martin , veľkosť: 86.1 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje predloženie zámeru návrhovateľa Progeonet, s.r.o. Martin ( Výstavba obaľovne živičných zmesí Martin-Priekopa )

od: 28.07.2010, do: 18.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o výnose verejnej zbierky

1740, pridané: 29.07.2010, Martin , veľkosť: 117.2 kB, typ: pdf

Oznámenie o výnose verejnej zbierky Zväzu diabetikov Slovenska - ZO DIAMART Martin, konanej dňa 18.6.2010. (  )

od: 29.07.2010, do: 13.08.2010

DOKUMENT