titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

1681, pridané: 08.07.2010, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Margita Minarská )

od: 08.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT

oznám,enie o uložení zásielky

1682, pridané: 08.07.2010, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Filus )

od: 08.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1683, pridané: 08.07.2010, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Domeny )

od: 08.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1684, pridané: 09.07.2010, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Ujček )

od: 09.07.2010, do: 26.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1685, pridané: 09.07.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jana Bakošová )

od: 09.07.2010, do: 26.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1686, pridané: 09.07.2010, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Urmín )

od: 09.07.2010, do: 26.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1687, pridané: 09.07.2010, Martin , veľkosť: 79 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Urmín )

od: 09.07.2010, do: 26.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1688, pridané: 09.07.2010, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Žilinská )

od: 09.07.2010, do: 26.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1689, pridané: 12.07.2010, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Spiššák )

od: 12.07.2010, do: 27.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1690, pridané: 12.07.2010, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zdenek Štrkáč )

od: 12.07.2010, do: 27.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1691, pridané: 12.07.2010, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 12.07.2010, do: 27.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1692, pridané: 12.07.2010, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresát - Miroslav Puček )

od: 12.07.2010, do: 27.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1693, pridané: 12.07.2010, Martin , veľkosť: 1162.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ( Novostavba polyfunkčného objektu XXX Martin-Košúty )

od: 12.07.2010, do: 27.07.2010

DOKUMENT

dražobná vyhláška

1694, pridané: 13.07.2010, Martin , veľkosť: 254.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine vydáva dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí (  )

od: 07.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT

oznámeníe o uložení zásielky

1695, pridané: 13.07.2010, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písmnosti ( adresát - Andrej Bartoš )

od: 13.07.2010, do: 28.07.2010

DOKUMENT

protokol zo zasadnutia komisie

1696, pridané: 14.07.2010, Martin , veľkosť: 145 kB, typ: pdf

Mestský úrad zverejňuje protokol zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie žiadostí súťaže č. 4/2010 na odpredaj nehnuteľného majetku mesta. (  )

od: 14.07.2010, do: 22.07.2010

DOKUMENT

vyhodnotenie súťaže č. 3/2010

1697, pridané: 14.07.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje ukončenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2010. (  )

od: 14.07.2010, do: 22.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1698, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2010 trvalý pobyt občana ( Pavel Ulbricht, Veronika Vríčanová )

od: 17.09.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1699, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 91.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2010 trvalý pobyt občana ( Dušan Krupka )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1700, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 92.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2010 trvalý pobyt občana ( Peter Majer, Viera Majerová, Barbora Majerová )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1701, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 90.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2010 trvalý pobyt občana ( Ján Striško )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1702, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2010 trvalý pobyt občana ( Ľudmila Matejíčková )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1703, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2010 trvalý pobyt občana ( Mária Ďurisová, Adrian Ďuriš, Michal Mondočko, Lucia Randusová, Jozef Randus )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1704, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 96 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.7.2010 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Pauček, Ingrid Paučeková, Jaroslav Pauček, Andrej Pauček, Ladislav Pauček )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1705, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 363.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie stavebného povolenia  ( stavba "Stavebné úpravy bytu č. 27 bytového domu na Ul. Hurbanova 18, Martin" )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1706, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 575 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ( Bytový dom - A2-24 b.j., Martin - Košúty )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1707, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 72.2 kB, typ: pdf

Okresný súd Ružomberok upovedomuje verejnou vyhláškou dediča - Vladimíra Hubu - o jeho dedičskom práve. (  )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

vyhlásenie

1708, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 116.3 kB, typ: pdf

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v spolupráci s Obvodným lesným úradom v Martine vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ( od 15.7.2010.-do 15.10.2010 )

od: 19.07.2010, do: 16.10.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1709, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 83.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Bohuš Konček )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1710, pridané: 19.07.2010, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností ( adresáti - Ján Kováč, Ľuboslav Václav, Viktor Bederka, Miroslav Hodas )

od: 19.07.2010, do: 03.08.2010

DOKUMENT