titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

1651, pridané: 01.07.2010, Martin , veľkosť: 453.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia č. MSS-12646/2010-Sá (  )

od: 01.07.2010, do: 16.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1652, pridané: 01.07.2010, Martin , veľkosť: 461.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia č. MSS-12645/2010-Sá (  )

od: 01.07.2010, do: 16.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1653, pridané: 01.07.2010, Martin , veľkosť: 451.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia č. MSS-12643/2010-Sá (  )

od: 01.07.2010, do: 16.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1654, pridané: 01.07.2010, Martin , veľkosť: 464 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia č. MSS-12642/2010-Sá (  )

od: 01.07.2010, do: 16.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1655, pridané: 01.07.2010, Martin , veľkosť: 462.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia č. MSS-12641/2010-Sá (  )

od: 01.07.2010, do: 16.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1656, pridané: 01.07.2010, Martin , veľkosť: 459.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia č. MSS-12639/2010-Sá (  )

od: 01.07.2010, do: 16.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1657, pridané: 01.07.2010, Martin , veľkosť: 457.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia č. MSS-12640/2010-Sá (  )

od: 01.07.2010, do: 16.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1658, pridané: 01.07.2010, Martin , veľkosť: 462.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia č. MSS-12638/2010-Sá (  )

od: 01.07.2010, do: 16.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1659, pridané: 01.07.2010, Martin , veľkosť: 462.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia č. MSS-12637/2010-Sá (  )

od: 01.07.2010, do: 16.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1660, pridané: 01.07.2010, Martin , veľkosť: 462.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia č. MSS-12636/2010-Sá (  )

od: 01.07.2010, do: 16.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1661, pridané: 07.07.2010, Martin , veľkosť: 86.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michaela Mešterová )

od: 07.07.2010, do: 21.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1662, pridané: 07.07.2010, Martin , veľkosť: 82.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Konček )

od: 07.07.2010, do: 18.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1663, pridané: 07.07.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Pavol Turbek )

od: 07.07.2010, do: 21.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1664, pridané: 07.07.2010, Martin , veľkosť: 96.2 kB, typ: pdf

Správa katastra Turčianske Teplice oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - MUDr. Dalimír Jančovič, Zuzana Jančovičová )

od: 07.07.2010, do: 21.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1665, pridané: 07.07.2010, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jaroslav Matula )

od: 07.07.2010, do: 21.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1666, pridané: 07.07.2010, Martin , veľkosť: 94 kB, typ: pdf

Správa katastra Turčianske Teplice oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Dírer, Dana Dírerová )

od: 07.07.2010, do: 21.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1667, pridané: 07.07.2010, Martin , veľkosť: 80.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Braňo Kracina )

od: 07.07.2010, do: 21.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1668, pridané: 07.07.2010, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Juraj Veselka )

od: 07.07.2010, do: 21.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1669, pridané: 07.07.2010, Martin , veľkosť: 69.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Slameň )

od: 07.07.2010, do: 21.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1670, pridané: 07.07.2010, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 1.7.2010 trvalý pobyt občana ( Anna Matulová, Milan Černek )

od: 07.07.2010, do: 21.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1671, pridané: 07.07.2010, Martin , veľkosť: 97.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 1.7.2010 ( rod. Ľuboša Mertiňáka /7 osôb/ )

od: 07.07.2010, do: 21.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1672, pridané: 08.07.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Šeplák )

od: 08.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1673, pridané: 08.07.2010, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 08.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1674, pridané: 08.07.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Hadár )

od: 08.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1675, pridané: 08.07.2010, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Norbert Truchlík )

od: 08.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1676, pridané: 08.07.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Peter Šoukal, Marián Naď )

od: 08.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1677, pridané: 08.07.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Bečák )

od: 08.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1678, pridané: 08.07.2010, Martin , veľkosť: 70.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Kracina )

od: 08.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1679, pridané: 08.07.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 08.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1680, pridané: 08.07.2010, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Šoukal )

od: 08.07.2010, do: 23.07.2010

DOKUMENT