titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1621, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2010 trvalý pobyt občana ( Juraj Čambálik )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1622, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 90.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2010 trvalý pobyt občana ( Ján Lepej )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1623, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 93.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2010 trvalý pobyt občana ( Alexander Rác, Róbert Rác )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1624, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 91.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2010 trvalý pobyt občana ( Marián Nagy, nar. 1952, Marián Nagy, nar. 1980 )

od: 23.06.2010, do: 07.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1625, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.06.2010 trvalý pobyt občana ( Ľubica Kopčoková )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1626, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 94 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.06.2010 trvalý pobyt občana ( Miroslava Hessová, Radovan Laluha, Christián Hess )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1627, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.06.2010 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Daniš )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1628, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Jurík )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1629, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - MUDr. Dalimír Jančovič )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1630, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Urbánek )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1631, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Urbánek )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1632, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - MUDr. Dalimír Jančovič )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1633, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 583.6 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje termín a miesto konania dražby ( 23.7.2010 )

od: 23.06.2010, do: 26.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1634, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Janka Gvothová )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1635, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Róbert Sochulák )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1636, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 78.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Vít Pukalovič, Marcel Pavlík, Ľubomír Lukáč, Zdenko Papp )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1637, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Kopta )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1638, pridané: 24.06.2010, Martin , veľkosť: 165.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Stavebné úpravy bytu č. 27 bytového domu na Ul. Hurbanova 18, Martin" )

od: 24.06.2010, do: 09.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1639, pridané: 25.06.2010, Martin , veľkosť: 296.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia rozvodov centrálneho zásobovania teplom Martin-Prednádražie" )

od: 25.06.2010, do: 12.07.2010

DOKUMENT

obchodná verejná súťaž

1640, pridané: 25.06.2010, Martin , veľkosť: 113.8 kB, typ: pdf

Mesto Maritn vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 7/2010 (  )

od: 25.06.2010, do: 17.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1641, pridané: 28.06.2010, Martin , veľkosť: 92.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.6.2010 trvalý pobyt občana ( Ľubomír Hlušek )

od: 28.06.2010, do: 13.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1642, pridané: 28.06.2010, Martin , veľkosť: 91.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.6.2010 trvalý pobyt občana ( Dušan Suržin )

od: 28.06.2010, do: 13.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1643, pridané: 28.06.2010, Martin , veľkosť: 93.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.6.2010 trvalý pobyt občana ( rod. Vladimíra Šteinera /4 osoby/ )

od: 28.06.2010, do: 13.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1644, pridané: 29.06.2010, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alžbeta Štanclová )

od: 29.06.2010, do: 14.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1645, pridané: 29.06.2010, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Lenča )

od: 29.06.2010, do: 14.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1646, pridané: 29.06.2010, Martin , veľkosť: 71.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Igor Rolko )

od: 29.06.2010, do: 14.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1647, pridané: 29.06.2010, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martin Záborský )

od: 29.06.2010, do: 14.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1648, pridané: 29.06.2010, Martin , veľkosť: 187 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou rozhodnutie o zastavení územného konania ( stavba "Martinské hole II - Javorina II.etapa - Zjazdová lyžiarska trať Kalužná" )

od: 29.06.2010, do: 14.07.2010

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

1649, pridané: 01.07.2010, Martin , veľkosť: 121.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin ponúka na prenájom nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 5/NP/2010 (  )

od: 01.07.2010, do: 16.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1650, pridané: 01.07.2010, Martin , veľkosť: 462.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia č. MSS-12644/2010-Sá (  )

od: 01.07.2010, do: 16.07.2010

DOKUMENT