titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

1591, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1592, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 77 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Jozef Facuna, Radoslav Toráč, Michal Janota )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1593, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alexandra Junasová )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1594, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Domeny )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1595, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 71.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Imrich Engli )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1596, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Káger )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1597, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Môcik )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1598, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Pavel Bukový )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1599, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 147.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje verejnou vyhláškou výzvu na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie ( stavba - Bytový dom - A2-24 b.j., Martin - Košúty )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1600, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 153.3 kB, typ: pdf

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky oznamuje verejnou vyhláškou začatie správneho konania vo veci vyhlásenia renesančných dverí z roku 1591 za národnú kultúrnu pamiatku (  )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1601, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Lenča )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1602, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Cicko )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1603, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Kopta )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1604, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Žatko )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1605, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Petra Jáni )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1606, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - František Peschka )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1607, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1608, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jaroslav Krajčovič )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1609, pridané: 16.06.2010, Martin , veľkosť: 205.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ( stavba "Rekonštrukcia lesnej cesty - Frimlova cesta, Martin" )

od: 16.06.2010, do: 01.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1610, pridané: 16.06.2010, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Jankovič )

od: 16.06.2010, do: 01.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1611, pridané: 16.06.2010, Martin , veľkosť: 78.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Dáša Gregorová, Václav Helfer, Martin Glíba )

od: 16.06.2010, do: 01.07.2010

DOKUMENT

oznámenie

1612, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 67.6 kB, typ: pdf

JUDr. Miroslav Debnár oznamuje verejnou vyhláškou spísanie dodatku k návrhu na vydanie osvedčenia č. N 4/2010 ( navrhovateľka - Anna Marčeková )

od: 23.06.2010, do: 23.08.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1613, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 88.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2010 trvalý pobyt občana ( Ladislav Valek )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení pobytu

1614, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 92.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2010 trvalý pobyt občana ( Ladislav Cíger )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1615, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 93.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2010 trvalý pobyt občana ( Viera Bíziková, Lukáš Bízik )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1616, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 91.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2010 trvalý pobyt občana ( Václav Pokorný )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1617, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 91.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2010 trvalý pobyt občana ( Khalil Moh´d Lahham )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1618, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 91.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2010 trvalý pobyt občana ( Janka Šišková )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1619, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 88.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2010 trvalý pobyt občana ( David Neumahr )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1620, pridané: 23.06.2010, Martin , veľkosť: 95.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.6.2010 trvalý pobyt občana ( rod. Ivety Cickovej nar. 7.4.1965 /6 občanov/ )

od: 23.06.2010, do: 08.07.2010

DOKUMENT