titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1561, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 96 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.5.2010 trvalý pobyt občana ( Rastislav Martinkovič, Viera Martinkovičová, Tomáš Martinkovič, Zuzana Martinkovičová )

od: 27.05.2010, do: 11.06.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1562, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 449.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia  ( stavba "Výstavba malometrážnych rodinných domov v lokalite Martin - Odtoky - rodinný dom č. 5" )

od: 27.05.2010, do: 11.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvaléo pobytu

1563, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 91.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.5.2010 trvalý pobyt občana ( Mária Maršalová, Miroslav Maršala, Zuzana Puškáčová, Juraj Veselka )

od: 27.05.2010, do: 11.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1564, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Cicko )

od: 27.05.2010, do: 11.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1565, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martina Tomášová )

od: 27.05.2010, do: 11.06.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1566, pridané: 31.05.2010, Martin , veľkosť: 200.9 kB, typ: pdf

Obvodný úrad v Martine oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne konanie ( stavba "IBV Tomčany - Veľká Hora - Okrsok B, SO 21 Verejný vodovod, SO 22 Dažďová kanalizácia, SO 23 Splašková kanalizácia" )

od: 31.05.2010, do: 15.06.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1567, pridané: 31.05.2010, Martin , veľkosť: 414.1 kB, typ: pdf

Obvodný úrad v Martine oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia ( stavba "Prevádzkovo-obchodný objekt Martin, Sklabinská ul.-SO dažďová kanalizácia - parkovisko" )

od: 31.05.2010, do: 15.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1568, pridané: 02.06.2010, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.5.2010 trvalý pobyt občana ( Ľubomír Sládek )

od: 02.06.2010, do: 17.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1569, pridané: 02.06.2010, Martin , veľkosť: 90.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.5.2010 trvalý pobyt občana ( Mária Mališová, Martin Nagran )

od: 02.06.2010, do: 17.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1570, pridané: 02.06.2010, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martin Boďa, nar. 5.6.1981 )

od: 02.06.2010, do: 17.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1571, pridané: 02.06.2010, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Horník )

od: 02.06.2010, do: 17.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1572, pridané: 02.06.2010, Martin , veľkosť: 73 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Koláriková )

od: 02.06.2010, do: 17.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1573, pridané: 02.06.2010, Martin , veľkosť: 79 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresáti: Rastislav Plevko, Richard Pliešovský, Ján Kováč )

od: 02.06.2010, do: 17.06.2010

DOKUMENT

dražobná vyhláška

1574, pridané: 02.06.2010, Martin , veľkosť: 243.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje termín a miesto konania verejnej vyhlášky ( termín konania 17.06.2010 )

od: 02.06.2010, do: 18.06.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1575, pridané: 02.06.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Truhlář )

od: 02.06.2010, do: 17.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1576, pridané: 02.06.2010, Martin , veľkosť: 71.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Janota )

od: 02.06.2010, do: 17.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

1577, pridané: 03.06.2010, Martin , veľkosť: 572.4 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby ( 2.7.2010 )

od: 03.06.2010, do: 03.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1578, pridané: 03.06.2010, Martin , veľkosť: 79.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Blažej )

od: 03.06.2010, do: 18.06.2010

DOKUMENT

vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

1579, pridané: 03.06.2010, Martin , veľkosť: 217.2 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica ozamuje termín a miesto konania dražby ( 12.07.2010 )

od: 03.06.2010, do: 13.07.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1580, pridané: 03.06.2010, Martin , veľkosť: 476 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom Ul. Nálepkova Martin" )

od: 03.06.2010, do: 18.06.2010

DOKUMENT

protokol zo zasadnutia komisie

1581, pridané: 03.06.2010, Martin , veľkosť: 426.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad zverejňuje protokol zo zasadnutia komisie pre výber žiadateľa na prenájom nebytových priestorov v majetku Mesta Martin (  )

od: 03.06.2010, do: 07.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1582, pridané: 03.06.2010, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 03.06.2010, do: 17.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1583, pridané: 03.06.2010, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Margita Pompová, Roman Hrúz )

od: 03.06.2010, do: 17.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1584, pridané: 03.06.2010, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Vincent Konček, Igor Konček, Michal Janota, Richard Facuna )

od: 03.06.2010, do: 17.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1585, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec /2x/ )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1586, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Chinoracký )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1587, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Ďurík )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1588, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alexandra Junasová )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1589, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jana Facunová )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1590, pridané: 15.06.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Ján Adam )

od: 15.06.2010, do: 30.06.2010

DOKUMENT