titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

1531, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 742.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie stavebného povolenia ( stavba "Prevádzkový objekt Martin" )

od: 14.05.2010, do: 31.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1532, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 149.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na Ul. Nálepkova Martin - horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Jilemnického č. 23, Martin" )

od: 14.05.2010, do: 31.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1533, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 297.9 kB, typ: pdf

Contract Consulting s.r.o. Bratislava oznamuje termín a miesto konania dražby č. 016/2010 (  )

od: 14.05.2010, do: 03.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1534, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 78 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Jozef Baláž, Libor Ligač, Eduard Facuna )

od: 14.05.2010, do: 31.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1535, pridané: 18.05.2010, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Branislav Lenča )

od: 18.05.2010, do: 02.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1536, pridané: 18.05.2010, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martina Tomášová )

od: 18.05.2010, do: 02.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1537, pridané: 18.05.2010, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Roman Hrúz )

od: 18.05.2010, do: 02.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1538, pridané: 18.05.2010, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Monika Baloghová )

od: 18.05.2010, do: 02.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1539, pridané: 18.05.2010, Martin , veľkosť: 72.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Ján Karak, Jaroslav Cabala )

od: 18.05.2010, do: 02.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásíelky

1540, pridané: 18.05.2010, Martin , veľkosť: 72.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ho Phi Cong )

od: 18.05.2010, do: 02.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1541, pridané: 18.05.2010, Martin , veľkosť: 77.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Martin Sopóci, Rudolf Hirčák  )

od: 18.05.2010, do: 02.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1542, pridané: 18.05.2010, Martin , veľkosť: 89 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.5.2010 trvalý pobyt občana ( Miroslav Baran )

od: 18.05.2010, do: 02.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1543, pridané: 18.05.2010, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.5.2010 trvalý pobyt občana ( Ingrida Jankyová )

od: 18.05.2010, do: 02.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o vyhradení plochy na umiestnenie volebných plagátov

1544, pridané: 19.05.2010, Martin , veľkosť: 79.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhradilo plochy na umiestnenie volebných plagátov pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať 12.6.2010 (  )

od: 19.05.2010, do: 12.06.2010

DOKUMENT

ponuka na priamy prenájom

1545, pridané: 19.05.2010, Martin , veľkosť: 122.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin ponúka na prenájom nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 4/NP/2010  (  )

od: 19.05.2010, do: 02.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1546, pridané: 21.05.2010, Martin , veľkosť: 81.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností  ( adresáti: Jindřiška Krištofíková, Milan Kostelný, Miroslav Páleš, Ivan Lacko, Blanka Uhrovčíková, Ján Miškoci, Vladimír Kopta, Róbert Putík )

od: 21.05.2010, do: 07.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1547, pridané: 21.05.2010, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností ( adresáti: Róbert Putík, Milan Káger )

od: 21.05.2010, do: 07.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1548, pridané: 21.05.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martina Mulinková )

od: 21.05.2010, do: 07.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1549, pridané: 21.05.2010, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Renáta Rohoňová )

od: 21.05.2010, do: 07.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1550, pridané: 21.05.2010, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 21.05.2010, do: 07.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1551, pridané: 21.05.2010, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Dudášová )

od: 21.05.2010, do: 07.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1552, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 631.4 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. oznamuje termín a miesto konania dražby ( 18.6.2010 )

od: 27.05.2010, do: 19.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1553, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Cicko )

od: 27.05.2010, do: 11.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1554, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martina Tomášová )

od: 27.05.2010, do: 11.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1555, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 71.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ho Phi Cong )

od: 27.05.2010, do: 11.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1556, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Mišík )

od: 27.05.2010, do: 11.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1557, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 79 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Gabriela Kratková, Jiří Pecušiak, Marek Štrbák, Ján Lacko )

od: 27.05.2010, do: 11.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1558, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zdenek Štrkáč )

od: 27.05.2010, do: 11.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1559, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 85.5 kB, typ: pdf

Mesto Prešov - Mestský úrad oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dana Junásová )

od: 27.05.2010, do: 11.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1560, pridané: 27.05.2010, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.5.2010 trvalý pobyt občana ( Eva Linhartová )

od: 27.05.2010, do: 11.06.2010

DOKUMENT