titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

1501, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 786 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 05.05.2010, do: 03.06.2010

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

1502, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 637.8 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 05.05.2010, do: 08.06.2010

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponúk

1503, pridané: 07.05.2010, Martin , veľkosť: 134.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlatníctve Mesta Martn formou priameho prenájmu č. 3/NP/2010, (  )

od: 07.05.2010, do: 17.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1504, pridané: 07.05.2010, Martin , veľkosť: 155.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na Ul. Nálepkova Martin" )

od: 07.05.2010, do: 22.05.2010

DOKUMENT

dražobná vyhláška

1505, pridané: 07.05.2010, Martin , veľkosť: 80 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Milan Somík vydáva dražobnú vyhlášku - oznámenie o dražbe hnuteľných vecí (  )

od: 07.05.2010, do: 17.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1506, pridané: 07.05.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martin Záhorský )

od: 10.05.2010, do: 25.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1507, pridané: 07.05.2010, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 10.05.2010, do: 25.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1508, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 149.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na Ul. Nálepkova Martin - horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica pre bytový dom Ul. Jilemnického č. 1,3,5 Martin" )

od: 11.05.2010, do: 26.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1509, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 149.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na Ul. Nálepkova Martin - horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Tomášikova č. 2,3,4, Martin" )

od: 11.05.2010, do: 26.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1510, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 149.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na Ul. Nálepkova Martin - horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Nálepkova č. 16,18,20, Martin" )

od: 11.05.2010, do: 26.05.2010

DOKUMENT

verejná vhyláška

1511, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 149.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na Ul. Nálepkova Martin - horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Jilemnického č. 27, Martin" )

od: 11.05.2010, do: 26.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1512, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 149.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na Ul. Nálepkova Martin - horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Nálepkova č. 10,12,14, Martin" )

od: 11.05.2010, do: 26.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1513, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 150.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na Ul. Nálepkova Martin - horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Jilemnického č. 21, Martin" )

od: 11.05.2010, do: 26.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1514, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 155.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na Ul. Nálepkova Martin - horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Jilemnického č. 25, Martin" )

od: 11.05.2010, do: 26.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1515, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 149.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na Ul. Nálepkova Martin - horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Jilemnického č. 15,17,19, Martin" )

od: 11.05.2010, do: 26.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1516, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 150.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na Ul. Nálepkova Martin - horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom na Ul. Červenej armády č. 2,4,6, Martin" )

od: 11.05.2010, do: 26.05.2010

DOKUMENT

verejná výhláška

1517, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 148.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na Ul. Nálepkova Martin- horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Nálepkova č. 4,6,8, Martin" )

od: 11.05.2010, do: 26.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1518, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 93.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2010 trvalý pobyt občana ( Lýdia Sládečková, Lucia Sládečková, Žaneta Sládečková )

od: 11.05.2010, do: 25.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1519, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 88.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2010 trvalý pobyt občana ( Norbert Vydra )

od: 11.05.2010, do: 26.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1520, pridané: 11.05.2010, Martin , veľkosť: 94.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.5.2010 trvalý pobyt občana ( Dušan Kyška, Alena Kyšková, Michal Kyška, Katarína Kyšková )

od: 11.05.2010, do: 26.05.2010

DOKUMENT

obchodná verejná súťaž

1521, pridané: 12.05.2010, Martin , veľkosť: 94.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 6/2010 (  )

od: 12.05.2010, do: 27.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1522, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti- Jozef Baláž, Libor Ligač, Eduard Facuna )

od: 14.05.2010, do: 31.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1523, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 188 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania k zmene užívania časti bytu na advokátsku kanceláriu (  )

od: 14.05.2010, do: 31.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1524, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - František Samec )

od: 14.05.2010, do: 31.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1525, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 72.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Naď )

od: 14.05.2010, do: 31.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1526, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 14.05.2010, do: 31.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1527, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zdenka Součková )

od: 14.05.2010, do: 31.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1528, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 70.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Pentek )

od: 14.05.2010, do: 31.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1529, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Milan Baláž, Anna Balážová, Igor Rolko )

od: 14.05.2010, do: 31.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1530, pridané: 14.05.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Michal Stupiansky, Iveta Kágerová )

od: 14.05.2010, do: 31.05.2010

DOKUMENT