titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

1471, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jaroslav Matula )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1472, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1473, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 79.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Emil Mitka )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1474, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Ďurík, nar. 21.6.1954 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1475, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 96.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila trvalý pobyt občana ( rod. Zdeny Hluzákovej /6 osôb/ )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1476, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.04.2010 trvalý pobyt občana ( Oľga Tökölyová, Michal Tököly )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1477, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 90.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.04.2010 trvalý pobyt občana ( Ján Podstrelený )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1478, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 90.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.04.2010 trvalý pobyt občana ( Róbert Bary )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1479, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 89.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.04.2010 trvalý pobyt občana ( Edita Svrčanová )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1480, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 91 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.04.2010 trvalý pobyt občana ( Ivan Šimek )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1481, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.04.2010 trvalý pobyt občana ( rod. Róberta Krivošíka /6 osôb/ )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1482, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 90.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.4.2010 trvalý pobyt občana ( Ernest Bary, nar. 19.1.1950 s rod. /4 osoby/ )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1483, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.4.2010 trvalý pobyt občana ( Ľubomír Kasiančuk )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1484, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 91.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.4.2010 trvalý pobyt občana ( Katarína Hanzelová )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1485, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 88.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 05.05.2010 trvalý pobyt občana ( Martin Kompan )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1486, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 92.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 05.05.2010 trvalý pobyt občana ( Anna Dotková, nar. 4.7.1969 s rod. /3 osoby/ )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1487, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Cicko )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1488, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Grosman )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1489, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Monika Uhliariková )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1490, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Páleš )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1491, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Martin Záborský )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1492, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marcela Facunová )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1493, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Renáta Rohoňová, Tibor Schmidt )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1494, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Urmín )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1495, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jaroslav Brtáň )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1496, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Ševčík )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

1497, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 577.6 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 05.05.2010, do: 29.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1498, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 231.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Novostavba polyfunkčného objektu XXX Martin-Košúty" )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1499, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 297.8 kB, typ: pdf

Mesto Vrútky oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie  ( stavba "Prepojenie sústavy CZT Martin-Vrútky" )

od: 05.05.2010, do: 20.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

1500, pridané: 05.05.2010, Martin , veľkosť: 536.1 kB, typ: pdf

Imagination, spol. s.r.o. Partizánske oznamuje termín a miesto konania dražby č. 04/2010 (  )

od: 05.05.2010, do: 03.06.2010

DOKUMENT