titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

121, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 84.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Danko )

od: 22.12.2008, do: 05.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

122, pridané: 23.12.2008, Martin , veľkosť: 85.8 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou predloženie zámeru navrhovateľa Europrojekt Theta 8 SK, s.r.o.  ( "Obchodné centrum Martin Košúty )

od: 23.12.2008, do: 14.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

123, pridané: 23.12.2008, Martin , veľkosť: 86.2 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou predloženie zámeru navrhovateľa IFM International Facility Management, s.r.o.  ( Obchodné centrum Martin Košúty )

od: 23.12.2008, do: 14.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

124, pridané: 23.12.2008, Martin , veľkosť: 86.8 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou predloženie zámeru navrhovateľa Sallerova slovenská výstavba, s.r.o. ( Obchodné centrum Košúty )

od: 23.12.2008, do: 14.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

125, pridané: 29.12.2008, Martin , veľkosť: 82.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tomáš Fujdala )

od: 29.12.2008, do: 12.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

126, pridané: 29.12.2008, Martin , veľkosť: 165.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Milan /2x/ )

od: 29.12.2008, do: 12.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

127, pridané: 29.12.2008, Martin , veľkosť: 82.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Miloš Maljar )

od: 29.12.2008, do: 12.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

128, pridané: 29.12.2008, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Rohoň, nar. 28.11.1959 )

od: 29.12.2008, do: 13.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

129, pridané: 29.12.2008, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Hečko, nar. 15.5.1949 )

od: 29.12.2008, do: 13.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

130, pridané: 29.12.2008, Martin , veľkosť: 1182.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Verejná telekomunikačná sieť Martn-MT-STRED/PRIEKOPA )

od: 29.12.2008, do: 12.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

131, pridané: 29.12.2008, Martin , veľkosť: 1050.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( Verejná telekomunikačná sieť Martin-MT-Záturčie )

od: 29.12.2008, do: 12.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

132, pridané: 29.12.2008, Martin , veľkosť: 292.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( Stavebné úpravy v panelovom obytnom dome - podnikateľská kancelária )

od: 29.12.2008, do: 12.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

133, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 611.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( Bytový dom A-32 b.j. Martin Košúty )

od: 08.01.2009, do: 22.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

134, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 59.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.1.2009 trvalý pobyt občana ( Igor Rác, nar. 02.02.1960 )

od: 08.01.2009, do: 22.01.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

135, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 63.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Miroslava Kotlára, nar. 29.1.1963 )

od: 08.01.2009, do: 22.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

136, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 69.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Ľubomíra Lacka, nar. 17.6.1959 /9 osôb/ )

od: 08.01.2009, do: 22.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

137, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.1.2009 trvalý pobyt občana ( Božena Cicková, Vojtech Cicko )

od: 08.01.2009, do: 22.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

138, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.1.2009 trvalý pobyt občana ( Ondrej Facuna, nar. 17.6.1968 )

od: 08.01.2009, do: 22.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

139, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 66 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Zuzany Dudovej, nar. 2.8.1970 /6 osôb/ )

od: 08.01.2009, do: 22.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

140, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.1.2009 trvalý pobyt občana ( Miroslav Páleš, nar. 19.10.1962 )

od: 08.01.2009, do: 22.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

141, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 64.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Janky Balážovej, nar. 26.5.1971 /5 osôb/ )

od: 08.01.2009, do: 22.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

142, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 67.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.1.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Andriany Balážovej, nar. 23.1.1980 6 osôb/ )

od: 08.01.2009, do: 22.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

143, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 59.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.1.2009 trvalý pobyt občana ( Igor Rác, nar. 2.2.1960 )

od: 08.01.2009, do: 22.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

144, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Július Kališka, nar. 15.5.1989 )

od: 08.01.2009, do: 23.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

145, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti /2x/ ( adresát - Štefan Vaško, nar. 28.7.1957 )

od: 08.01.2009, do: 23.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

146, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 59.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Veronika Koniarová, nar. 21.4.1988 )

od: 08.01.2009, do: 23.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

147, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Martin Vrzala, nar. 18.1.1963 )

od: 08.01.2009, do: 23.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

148, pridané: 08.01.2009, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Monika Pučiková, nar. 30.5.1967 )

od: 08.01.2009, do: 23.01.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

149, pridané: 09.01.2009, Martin , veľkosť: 454.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnú vyhlášku, ktoru oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby verejnej telekomunikačnej siete ( FTTx_MT_01 Výstavba optickej siete Martin-Priekopa,Vrútky )

od: 09.01.2009, do: 23.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

150, pridané: 12.01.2009, Martin , veľkosť: 59.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Pompa, nar. 28.3.1988 )

od: 12.01.2009, do: 26.01.2009

DOKUMENT