titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

1441, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 83.1 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie prerokovania Návrhu Územného plánu sídelného útvaru Martin - Zmeny a doplnky č. 4 (  )

od: 19.04.2010, do: 19.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1442, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Štefan Mandák, Petr Kubín )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1443, pridané: 20.04.2010, Martin , veľkosť: 69.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.4.2010 trvalý pobyt občana ( Marián Martinský, Andrea Martinská, Michaela Martinská, Jakub Martinský )

od: 21.04.2010, do: 06.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1444, pridané: 20.04.2010, Martin , veľkosť: 65.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.4.2010 trvalý pobyt občana ( Renáta Kašubová, Petra Kašubová )

od: 21.04.2010, do: 06.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1445, pridané: 20.04.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Chlpík )

od: 20.04.2010, do: 05.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1446, pridané: 20.04.2010, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Naď )

od: 20.04.2010, do: 05.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1447, pridané: 20.04.2010, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Renáta Facunová )

od: 20.04.2010, do: 05.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1448, pridané: 20.04.2010, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Králik )

od: 20.04.2010, do: 05.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1449, pridané: 20.04.2010, Martin , veľkosť: 83.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anton Balún )

od: 20.04.2010, do: 05.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1450, pridané: 20.04.2010, Martin , veľkosť: 78.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Miroslav Dudáš, Alena Řeháková )

od: 20.04.2010, do: 05.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1451, pridané: 20.04.2010, Martin , veľkosť: 76.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Hirčák )

od: 20.04.2010, do: 05.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1452, pridané: 20.04.2010, Martin , veľkosť: 72.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ho Phi Cong )

od: 20.04.2010, do: 05.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1453, pridané: 20.04.2010, Martin , veľkosť: 77 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alžbeta Horníková )

od: 20.04.2010, do: 05.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1454, pridané: 20.04.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 20.04.2010, do: 05.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1455, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Igor Vilk, nar. 5.5.1972 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1456, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Košťanová, nar. 21.2.1985 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1457, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Václav Hrdý, nar. 18.12.1984 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1458, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jiří Pecušiak, nar. 18.2.1960 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1459, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Pavel Bukový, nar. 17.12.1953 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1460, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 72 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Michal Janota, nar. 19.5.1989 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1461, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Kováč, nar. 30.8.1977 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1462, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 72.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Igor Vilk, nar. 5.5.1972 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1463, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Eva Dudášová, nar. 24.7.1968, Peter Gregor, nar. 11.11.1990 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1464, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Mišík, nar. 20.8.1976 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1465, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak, nar. 4.11.1968 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1466, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 71.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Emil Mitka, nar. 1.5.1949 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1467, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viera Štrbáková, nar. 3.5.1962 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1468, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Roman Hrúz, nar. 12.7.1969 )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1469, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 213.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Martin vydáva verejnou vyhláškou daňovú exekučnú výzvu ( adresát - Vladimír Kopta )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o začatí konania

1470, pridané: 28.04.2010, Martin , veľkosť: 164 kB, typ: pdf

Štátna kúpeľná komisia - Ministerstvo zdravotníctva SR vydáva oznámenie o začatí konania  (  )

od: 28.04.2010, do: 13.05.2010

DOKUMENT