titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1411, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.4.2010 trvalý pobyt občana ( Iveta Štrbáková s deťmi /4 občania/ )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1412, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.4.2010 trvalý pobyt občana ( Miroslav Žák, Marcela Žáková )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

1413, pridané: 12.04.2010, Martin , veľkosť: 118.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov formou priameho nájmu. (  )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1414, pridané: 12.04.2010, Martin , veľkosť: 205.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania .... ( stavba "Výstavba malometrážnych rodinných domov v lokalite Martin - Odtoky - rodinný dom č. 5" )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1415, pridané: 12.04.2010, Martin , veľkosť: 91.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.4.2010 trvalý pobyt občana ( Zlatica Bányászová, Jozef Bánýasz )

od: 13.04.2010, do: 28.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1416, pridané: 12.04.2010, Martin , veľkosť: 93.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.4.2010 trvalý pobyt občana ( Žaneta Facunová, Jozef Facuna, Rozália Facunová )

od: 13.04.2010, do: 28.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1417, pridané: 12.04.2010, Martin , veľkosť: 93.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.4.2010 trvalý pobyt občana. ( Slavka Pačanová, Zdenek Štrkáč )

od: 13.04.2010, do: 28.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1418, pridané: 12.04.2010, Martin , veľkosť: 96.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.4.2010 trvalý pobyt občana. ( rod. Milana Baláža, nar. 9.1.1967 /9 občanov/ )

od: 13.04.2010, do: 28.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1419, pridané: 12.04.2010, Martin , veľkosť: 94.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.4.2010 trvalý pobyt občana. ( rod. Kristíny Balážovej, nar. 12.3.1987 /5 občanov/ )

od: 13.04.2010, do: 28.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1420, pridané: 12.04.2010, Martin , veľkosť: 93 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.4.2010 trvalý pobyt občana. ( rod. Anny Balážovej, nar. 10.1.1986 a Aleny Balážovej, nar. 2.10.1989 /6 občanov/ )

od: 13.04.2010, do: 28.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1421, pridané: 12.04.2010, Martin , veľkosť: 98.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.4.2010 trvalý pobyt občana. ( rod. Jozefa Murgoša, nar. 24.5.1967 a Margity Facunovej, nar. 12.5.1977 /9 občanov/ )

od: 13.04.2010, do: 28.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1422, pridané: 12.04.2010, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.4.2010 trvalý pobyt občana. ( Nadežda Facunová, Jaroslav Fedor )

od: 13.04.2010, do: 28.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1423, pridané: 12.04.2010, Martin , veľkosť: 97.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.4.2010 trvalý pobyt občana. ( rod. Ivana Strkáča, nar. 27.6.1947 a Ľubomíra Štrkáča, nar. 6.1.1967 /8 občanov/ )

od: 13.04.2010, do: 28.04.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1424, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 366.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Prevádzkový objekt Martin" )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1425, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.4.2010 trvalý pobyt občana ( Ľudovít Thomka )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1426, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 96.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.4.2010 trvalý pobyt občana ( Vojtech Žemberi, Júlia Balážová a deti /8 občanov/ )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1427, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 93.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.4.2010 trvalý pobyt občana ( Radoslav Banyasz, Jana Banyaszová a deti /6 občanov/ )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1428, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 95.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.4.2010 trvalý pobyt občana ( Zdenka Facunová a spol. )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1429, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.4.2010 trvalý pobyt občana ( Milan Kolena s rod. /4 osoby/ )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1430, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 94.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.4.2010 trvalý pobyt občana ( Katarína Facunová s rod. /5 osôb/ )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1431, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 91.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.4.2010 trvalý pobyt občana ( Mário Štrkáč )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1432, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 91.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.4.2010 trvalý pobyt občana ( Eva Štrkáčová, Ivan Štrkáč )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1433, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.4.2010 trvalý pobyt občana ( Valentína Pavlovičová s rod. /4 osoby/ )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1434, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 97.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.4.2010 trvalý pobyt občana ( Ján Cicko a spolubýbajúci /10 osôb/ )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1435, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 91.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.4.2010 trvalý pobyt občana ( Marta Michalíková )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1436, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 172.6 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia oznamuje verejnou vyhláškou pozvánku na ústne pojednávania ( stavba "Prevádzkovo - obchodný objekt Martin, Sklabinská ul. - SO Dažďová kanalizácia - parkovisko" )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1437, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Petr Kubín )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1438, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Alexandra Junasová )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1439, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Štrkáč, Helena Štrkáčová )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1440, pridané: 19.04.2010, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Nátny )

od: 19.04.2010, do: 04.05.2010

DOKUMENT