titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

1381, pridané: 01.04.2010, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viliam Pongó )

od: 01.04.2010, do: 16.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1382, pridané: 01.04.2010, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - František Illeš )

od: 01.04.2010, do: 16.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1383, pridané: 01.04.2010, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Balún )

od: 01.04.2010, do: 16.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1384, pridané: 01.04.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Ďakulič )

od: 01.04.2010, do: 16.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1385, pridané: 01.04.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Branislav Lenča )

od: 01.04.2010, do: 16.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1386, pridané: 01.04.2010, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 31.3.2010 trvalý pobyt občana ( Marián Ďureje, Marianna Ďureje )

od: 01.04.2010, do: 16.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1387, pridané: 01.04.2010, Martin , veľkosť: 71.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Igor Vilk )

od: 01.04.2010, do: 16.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1388, pridané: 01.04.2010, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Miroslav Ladoš, Marek Pokorný )

od: 01.04.2010, do: 16.04.2010

DOKUMENT

protokol z vyhodnotenia súťaže

1389, pridané: 01.04.2010, Martin , veľkosť: 119.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje vyhodnotenie súťaže o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho prenájmu. (  )

od: 01.04.2010, do: 07.04.2010

DOKUMENT

Verejná vyhláška

1390, pridané: 01.04.2010, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznmauje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Valko )

od: 01.04.2010, do: 16.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1391, pridané: 01.04.2010, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Ho Phi Cong, Janka Kubašová, Ján Karak )

od: 01.04.2010, do: 16.04.2010

DOKUMENT

rozhodnutie o znížení výšky nájomného

1392, pridané: 06.04.2010, Martin , veľkosť: 83.7 kB, typ: pdf

Mesto Mrtin oznamuje vydanie rozhodnutia o znížení výšky nájomného ( nájomca - GEMINI - Martin, s.r.o. )

od: 06.04.2010, do: 16.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1393, pridané: 06.04.2010, Martin , veľkosť: 72.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec, nar. 1971 )

od: 07.04.2010, do: 22.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1394, pridané: 06.04.2010, Martin , veľkosť: 71.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Grajcarík, nar. 1980 )

od: 07.04.2010, do: 22.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1395, pridané: 06.04.2010, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Emil Mitka, nar. 1949, Blažej Dotko, nar. 1961 )

od: 07.04.2010, do: 22.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1396, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Vladimír Junas, Juraj Hruboň, Mário Debrecéni )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámeie o uložení zásielky

1397, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 79.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Katarína Dudášová, Mária Cicková, Ľubomír Řehák )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1398, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Dudášová )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1399, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Petr Kubín )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1400, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 660.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou vydanie rozhodnutia - stavebného povolenia ( stavba "Prevádzkovo-obchodný objekt Martin, Sklabinská ul. - SO -Spevnené parkovacie plochy" )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1401, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1402, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Renáta Facunová )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1403, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.4.2010 trvalý pobyt občana ( Ján Dorka, Danuša Medová )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1404, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 94.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.4.2010 trvalý pobyt občana ( rod. Dušana Fujdu /5 občanov/ )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1405, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 90.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.4.2010 trvalý pobyt občana ( Tatiana Šoltýsová )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1406, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 91.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.4.2010 trvalý pobyt občana ( Libuša Balková )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1407, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 92.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.4.2010 trvalý pobyt občana ( Katarína Balková, Laura Balková )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1408, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.4.2010 trvalý pobyt občana ( Vladimír Jaroš )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1409, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.4.2010 trvalý pobyt občana ( Vladimír Laštiak )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1410, pridané: 11.04.2010, Martin , veľkosť: 93.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.4.2010 trvalý pobyt občana ( Róbert Štípala, Jana Štípalová, Nikol Štípalová )

od: 12.04.2010, do: 27.04.2010

DOKUMENT