titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

1351, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 71.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ctibor Cibiri )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1352, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslava Kubisová )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1353, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Eleonóra Jánošová )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1354, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Rakyta )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

1355, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Lýdia Miškociová, Zdenka Martiníková )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1356, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 617.2 kB, typ: pdf

Krajský stavebný úrad v Žiline oznamuje verejnou vyhláškou rozhodnutie vo veci umiestnenia stavby ( Centrum obchodu a služieb, Martin-Košúty )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1357, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - František Vidlák, nar. 26.12.1954 )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1358, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Jankovič, nar. 13.7.1969 )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1359, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anna Frkáňová, nar. 30.1.1956 )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1360, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 73.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Karak, nar. 29.8.1968 )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1361, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Peter Bielený, nar. 2.1.1987, Ladislav Hanes, nar. 22.9.1983 )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1362, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Páleš, nar. 1978 )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1363, pridané: 26.03.2010, Martin , veľkosť: 91.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.3.2010 trvalý pobyt občana ( Maroš Bajcár, nar. 4.7.1974 )

od: 26.03.2010, do: 12.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1364, pridané: 26.03.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Môcik, nar. 9.7.1978 )

od: 26.03.2010, do: 12.04.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1365, pridané: 26.03.2010, Martin , veľkosť: 83.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Nátny )

od: 26.03.2010, do: 12.04.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1366, pridané: 26.03.2010, Martin , veľkosť: 83.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Nátny )

od: 26.03.2010, do: 12.04.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1367, pridané: 26.03.2010, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jaroslav Cabala )

od: 26.03.2010, do: 12.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1368, pridané: 26.03.2010, Martin , veľkosť: 72.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Václav Helfer )

od: 26.03.2010, do: 12.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1369, pridané: 26.03.2010, Martin , veľkosť: 72.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Naď, nar. 9.11.1966 )

od: 26.03.2010, do: 12.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1370, pridané: 26.03.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Chinoracký, nar. 13.2.1970 )

od: 26.03.2010, do: 12.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1371, pridané: 26.03.2010, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát i- Štefan Kostrbík, nar. 29.12.1977, Ľubomír Garaj, nar. 9.8.1986 )

od: 26.03.2010, do: 12.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1372, pridané: 26.03.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Miroslav Môcik, nar. 9.7.1978 )

od: 26.03.2010, do: 12.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1373, pridané: 29.03.2010, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec, nar. 12.6.1971 )

od: 29.03.2010, do: 13.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o znečisťovaní ovzdušia

1374, pridané: 29.03.2010, Martin , veľkosť: 40.5 kB, typ: pdf

Krajský úrad životného prostredia v Žiline a Mestský úrad v Martine upozorňuje občanov mesta na znečisťovanie ovzdušia. (  )

od: 29.03.2010, do: 01.05.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1375, pridané: 30.03.2010, Martin , veľkosť: 88.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom trvalý pobyt občana ( Imrich Repka )

od: 30.03.2010, do: 14.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1376, pridané: 30.03.2010, Martin , veľkosť: 94.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom trvalý pobyt občana ( Janka Kolářová, Miroslav Kolář, Margita Záhorecová )

od: 30.03.2010, do: 14.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1377, pridané: 30.03.2010, Martin , veľkosť: 93.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom trvalý pobyt občana ( rod. Peťková )

od: 30.03.2010, do: 14.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1378, pridané: 30.03.2010, Martin , veľkosť: 91.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom trvalý pobyt občana ( Michal Jaško )

od: 30.03.2010, do: 14.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1379, pridané: 30.03.2010, Martin , veľkosť: 90.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom trvalý pobyt občana ( Peter Leštinský )

od: 30.03.2010, do: 14.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1380, pridané: 30.03.2010, Martin , veľkosť: 93.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom trvalý pobyt občana ( rod. Hemalová )

od: 30.03.2010, do: 14.04.2010

DOKUMENT