titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

výsledky obchodných súťaží

1321, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad zverejňuje výsledky obchodnej súťaže č. 1/2010  (  )

od: 16.03.2010, do: 22.03.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1322, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Lukáš Říha )

od: 16.03.2010, do: 31.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1323, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 72.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Zoltán Facuna )

od: 16.03.2010, do: 31.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1324, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 72.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Milan )

od: 16.03.2010, do: 31.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1325, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Čepel )

od: 16.03.2010, do: 31.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1326, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Lenka Šobáňová, Milan Bečák )

od: 16.03.2010, do: 31.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1327, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Eva Fľaková )

od: 16.03.2010, do: 31.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1328, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 72.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 16.03.2010, do: 31.03.2010

DOKUMENT

oznámenie

1329, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 347.3 kB, typ: pdf

JUDr. Miroslav Debnár, notár oznamuje spísanie návrhu na vydanie osvedčenia vyhlásenia účastníkov o nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam titulom vydržania (  )

od: 16.03.2010, do: 15.05.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1330, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 73.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Oľga Maršalová )

od: 16.03.2010, do: 31.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1331, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 94.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.3.2010 trvalý pobyt občana ( Július Kubošník a spol. )

od: 16.03.2010, do: 31.03.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1332, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Roman Šípoš )

od: 16.03.2010, do: 31.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1333, pridané: 19.03.2010, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Katarína Jahnická, Ján Cicko, Milan Teigeser )

od: 19.03.2010, do: 04.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1334, pridané: 19.03.2010, Martin , veľkosť: 69.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Emil Mitka )

od: 19.03.2010, do: 04.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1335, pridané: 19.03.2010, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Junas )

od: 19.03.2010, do: 04.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1336, pridané: 19.03.2010, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 19.03.2010, do: 04.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1337, pridané: 19.03.2010, Martin , veľkosť: 72.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Naď )

od: 19.03.2010, do: 04.04.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1338, pridané: 19.03.2010, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 19.03.2010, do: 04.04.2010

DOKUMENT

zverejnenie rozhodnutia

1339, pridané: 19.03.2010, Martin , veľkosť: 430.7 kB, typ: pdf

Správa katastra Martin zverejňuje rozhodnutie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Tomčany (  )

od: 19.03.2010, do: 04.04.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1340, pridané: 19.03.2010, Martin , veľkosť: 88.7 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou predloženia oznámenia o strategickom dokumente ( Zmena a doplnok č. 4 Územného plánu sídelného útvaru Martin )

od: 19.03.2010, do: 04.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1341, pridané: 19.03.2010, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.03.2010 trvalý pobyt ( Dušan Bečák, nar. 18.3.2010 )

od: 19.03.2010, do: 04.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1342, pridané: 19.03.2010, Martin , veľkosť: 90.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.3.2010 trvalý pobyt občana ( Anton Zavoďan, nar. 8.6.1985 )

od: 19.03.2010, do: 04.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1343, pridané: 19.03.2010, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.3.2010 trvalý pobyt občana ( Marián Jašurek, nar. 9.1.1967 s rod.  )

od: 19.03.2010, do: 04.04.2010

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom pozemkov

1344, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 112.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom pozemkov č. 5/2010 (  )

od: 24.03.2010, do: 30.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1345, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 93.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.3.2010 ( Dáša Frolová, Adriana Frolová, Miriam Frolová )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1346, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 89 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.3.2010 ( Peter Pisch )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1347, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 88.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.3.2010 trvalý pobyt občana ( Miroslav Bach )

od: 24.03.2010, do: 07.04.2010

DOKUMENT

dražobná vyhláška

1348, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 84.7 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo vydáva dražobnú vyhlášku - dražba hnuteľných vecí (  )

od: 24.03.2010, do: 25.03.2010

DOKUMENT

dražobná vyhláška

1349, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 86 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Juraj Gallo vydáva dražobnú vyhlášku - dražba hnuteľných vecí (  )

od: 24.03.2010, do: 23.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1350, pridané: 24.03.2010, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Padúch, Zdenka Součková )

od: 24.03.2010, do: 08.04.2010

DOKUMENT