titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

1291, pridané: 26.02.2010, Martin , veľkosť: 71.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Veronika Šavlová )

od: 26.02.2010, do: 14.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1292, pridané: 01.03.2010, Martin , veľkosť: 88.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníko bytu zrušila dňom 18.2.2010 trvalý pobyt občana ( Jozef Bukva )

od: 01.03.2010, do: 16.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1293, pridané: 01.03.2010, Martin , veľkosť: 90.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.2.2010 trvalý pobyt občana ( Peter Tkáčik )

od: 01.03.2010, do: 16.03.2010

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1294, pridané: 01.03.2010, Martin , veľkosť: 91.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.2.2010 trvalý pobyt občana ( Tomáš Horálek )

od: 01.03.2010, do: 16.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1295, pridané: 01.03.2010, Martin , veľkosť: 93.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.2.2010 trvalý pobyt občana ( Dušan Uhliarik, Monika Uhliariková )

od: 01.03.2010, do: 16.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1296, pridané: 01.03.2010, Martin , veľkosť: 90.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.2.2010 trvalý pobyt občana ( Jana Handzušová )

od: 01.03.2010, do: 16.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1297, pridané: 01.03.2010, Martin , veľkosť: 91 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.2.2010 trvalý pobyt občana ( Martin Glíba, Anna Glíbová )

od: 01.03.2010, do: 16.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1298, pridané: 01.03.2010, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 26.2.2010 trvalý pobyt občana ( Marta Zuzíková, Milan Zuzík )

od: 01.03.2010, do: 16.03.2010

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

1299, pridané: 05.03.2010, Martin , veľkosť: 112.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin ponúka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu. (  )

od: 05.03.2010, do: 22.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1300, pridané: 08.03.2010, Martin , veľkosť: 91.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.3.2010 trvalý pobyt občana ( Milan Jurík, nar. 9.10.1952 )

od: 08.03.2010, do: 23.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1301, pridané: 08.03.2010, Martin , veľkosť: 90.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.3.2010 trvalý pobyt občana ( Pavol Šavol, nar. 4.1.1951 )

od: 08.03.2010, do: 23.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1302, pridané: 08.03.2010, Martin , veľkosť: 73.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Krásny, nar. 1968 )

od: 08.03.2010, do: 23.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1303, pridané: 08.03.2010, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Páleš, nar. 1978 )

od: 08.03.2010, do: 23.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1304, pridané: 08.03.2010, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Gizela Cerjanová, nar. 1957 )

od: 08.03.2010, do: 23.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1305, pridané: 08.03.2010, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Krásny, nar. 1968 )

od: 08.03.2010, do: 23.03.2010

DOKUMENT

úradný oznam

1306, pridané: 09.03.2010, Martin , veľkosť: 122.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad upozorňuje občanov, ktorým bol k 1.2.2010 zrušený trvalý pobyt podľa § 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a miestom ich trvalého pobytu je "Mesto Martin", aby si prevzali platobné výmery na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 osobne na Mestskom úrade v Martine v Klientskom centre /prízemie/ do 31.3.2010. Zoznam občanov s trvalým pobytom "Mesto Martin" sa nachádza v prílohe. (  )

od: 09.03.2010, do: 15.04.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1307, pridané: 11.03.2010, Martin , veľkosť: 623.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby ( "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na ul. Nálepkova Martin" )

od: 11.03.2010, do: 26.03.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1308, pridané: 11.03.2010, Martin , veľkosť: 636.2 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje začatie prerokovania riešenia "Urbanistickej štúdie Martin - Košúty" (  )

od: 11.03.2010, do: 11.04.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1309, pridané: 11.03.2010, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.3.2010 trvalý pobyt občana ( Jaroslav Černek, nar. 21.8.1964 )

od: 11.03.2010, do: 26.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1310, pridané: 11.03.2010, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.3.2010 trvalý pobyt občana ( Vlastimil Mäčko, nar. 23.11.1956, Anna Mäčková, nar. 27.9.1957, Martina Mäčková, nar. 17.6.1984 )

od: 11.03.2010, do: 26.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1311, pridané: 11.03.2010, Martin , veľkosť: 94.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.3.2010 trvalý pobyt občana ( Ľubomír Skokňa, nar. 10.11.1967, Erika Ježíková, nar. 23.7.1993 )

od: 11.03.2010, do: 26.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1312, pridané: 11.03.2010, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.3.2010 trvalý pobyt občana ( Roman Šoučík, nar. 28.4.1981 )

od: 11.03.2010, do: 26.03.2010

DOKUMENT

výsledky obchodných súťaží

1313, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 82.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad zverejňuje výsledky obchodnej súťaže č. 3/2009 (  )

od: 16.03.2010, do: 22.03.2010

DOKUMENT

výsledky obchodných súťaží

1314, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 90.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad zverejňuje výsledky obchodnej súťaže č. 7/2009 (  )

od: 16.03.2010, do: 22.03.2010

DOKUMENT

výsledky obchodných súťaží

1315, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 89.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad zverejňuje výsledky obchodnej súťaže č. 6/2009  (  )

od: 16.03.2010, do: 22.03.2010

DOKUMENT

výsledky obchodných súťaží

1316, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad zverejňuje výsledky obchodnej súťaže č. 2/2010  (  )

od: 16.03.2010, do: 22.03.2010

DOKUMENT

výsledky obchodných súťaží

1317, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 95.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad zverejňuje výsledky obchodnej súťaže č. 2/2009  (  )

od: 16.03.2010, do: 22.03.2010

DOKUMENT

výsledky obchodných súťaží

1318, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 94.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad zverejňuje výsledky obchodnej súťaže č. 5/2009  (  )

od: 16.03.2010, do: 22.03.2010

DOKUMENT

výsledky obchodných súťaží

1319, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 83.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad zverejňuje výsledky obchodnej súťaže č. 1/2009  (  )

od: 16.03.2010, do: 22.03.2010

DOKUMENT

výsledky obchodných súťaží

1320, pridané: 16.03.2010, Martin , veľkosť: 91.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad zverejňuje výsledky obchodnej súťaže č. 4/2009  (  )

od: 16.03.2010, do: 22.03.2010

DOKUMENT