titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

rozhodnutie

1231, pridané: 04.02.2010, Martin , veľkosť: 101.4 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin vydáva rozhodnutie o znížení nájomného nájomcovi mestského majetku ( JUNIORKLUB, centrum voľného času, Vajanského námestie 2, Martin )

od: 04.02.2010, do: 15.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1232, pridané: 04.02.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Jesenský )

od: 05.02.2010, do: 22.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1233, pridané: 04.02.2010, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Viliam Pongó )

od: 05.02.2010, do: 22.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1234, pridané: 04.02.2010, Martin , veľkosť: 81.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Erika Hurajová )

od: 05.02.2010, do: 22.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1235, pridané: 04.02.2010, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 05.02.2010, do: 22.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1236, pridané: 04.02.2010, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Pavel Bukový )

od: 05.02.2010, do: 22.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1237, pridané: 04.02.2010, Martin , veľkosť: 478.4 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 05.02.2010, do: 02.03.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1238, pridané: 05.02.2010, Martin , veľkosť: 253 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania  ( stavba "Rekonštrukcia sústavy centrálneho zásobovania teplom na U. Nálepkova Martin" )

od: 05.02.2010, do: 22.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1239, pridané: 06.02.2010, Martin , veľkosť: 226.9 kB, typ: pdf

Krajský stavebný úrad v Žiline verejnou vyhláškou oznamuje "Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania - oznámenie o novom prejednaní veci" (  )

od: 08.02.2010, do: 23.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1240, pridané: 06.02.2010, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rastislav Haščák, nar. 8.7.1982 )

od: 08.02.2010, do: 23.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1241, pridané: 08.02.2010, Martin , veľkosť: 71.3 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin (ďalej aj ÚHAM), ktorý zabezpečuje obstarávanie úlohy „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás na území mesta Martin“ (ďalej len VZN) týmto v zmysle §6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamuje verejnosti prerokovanie ( NÁVRHU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás na území mesta Martin  )

od: 08.02.2010, do: 25.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1242, pridané: 09.02.2010, Martin , veľkosť: 86.4 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou predloženie dokumentu ( "Zmena a doplnok č. 1 územného plánu sídelného útvaru (ÚPN-SÚ)Stráňavy" )

od: 09.02.2010, do: 24.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1243, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 91.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.2.2010 trvalý pobyt občana ( Martin Boďa )

od: 12.02.2010, do: 27.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1244, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 08.2.2010 trvalý pobyt občana ( Marián Gardlík )

od: 12.02.2010, do: 27.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1245, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 88.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 08.2.2010 trvalý pobyt občana ( Juraj Argay )

od: 12.02.2010, do: 27.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1246, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 91 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 08.2.2010 trvalý pobyt občana ( Oleg Vinarčík )

od: 12.02.2010, do: 27.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1247, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Blanka Briššová )

od: 12.02.2010, do: 26.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1248, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 79.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - René Alfonz Hajnar )

od: 12.02.2010, do: 26.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1249, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 79.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát Branislav Hakel )

od: 12.02.2010, do: 26.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1250, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tomáš Lihan )

od: 12.02.2010, do: 26.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1251, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 72.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Labaj )

od: 12.02.2010, do: 26.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1252, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Pavol Brišš )

od: 12.02.2010, do: 26.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1253, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 78.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti: Helena Seňkevičová, Daniel Rišpan )

od: 12.02.2010, do: 26.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1254, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 71.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Hodas )

od: 12.02.2010, do: 26.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1255, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 79.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti - Ľubomír Cicko, Martin Záborský, Vladimír Firic )

od: 12.02.2010, do: 26.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1256, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 197 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania ( stavba "Prevádzkovo-obchodný objekt Martin, Sklabinská ul. - SO Spevnené parkovacie plochy" )

od: 11.02.2010, do: 25.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1257, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 12.02.2010, do: 26.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1258, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 71.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jaroslav Cabala )

od: 12.02.2010, do: 26.02.2010

DOKUMENT

vyhlásenie súťaže

1259, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 129.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta formou priameho predaja č. 4/2010 (  )

od: 11.02.2010, do: 01.03.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1260, pridané: 11.02.2010, Martin , veľkosť: 71.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Pentek )

od: 12.02.2010, do: 26.02.2010

DOKUMENT