titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

1171, pridané: 11.01.2010, Martin , veľkosť: 137.1 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou doručenie závereného stanoviska MŽP SR ( "Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov" )

od: 11.01.2010, do: 12.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1172, pridané: 12.01.2010, Martin , veľkosť: 71 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jaroslav Princ, nar. 2956 )

od: 12.01.2010, do: 27.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1173, pridané: 12.01.2010, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Štrbák, nar. 1986 )

od: 12.01.2010, do: 27.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1174, pridané: 12.01.2010, Martin , veľkosť: 71.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Berko, nar. 1974 )

od: 12.01.2010, do: 27.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1175, pridané: 12.01.2010, Martin , veľkosť: 91.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine ne návrh vlasníkov bytu zrušila dňom 7.1.2010 trvalý pobyt občana ( Renáta Stachová, nar. 1985 )

od: 12.01.2010, do: 27.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1176, pridané: 12.01.2010, Martin , veľkosť: 90.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníka bytu zrušila dňom 7.1.2010 ( Ján Hanzel, nar. 1957 )

od: 12.01.2010, do: 27.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1177, pridané: 12.01.2010, Martin , veľkosť: 93.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 7.1.2010 trvalý pobyt občana ( Miroslav Piňák, nar. 1951, Judita Piňáková, nar. 1955, Radoslav Piňák, nar. 1989 )

od: 12.01.2010, do: 27.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1178, pridané: 12.01.2010, Martin , veľkosť: 81.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vitězslav Hemala )

od: 12.01.2010, do: 27.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1179, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ladislav Jonáš )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1180, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Cicko )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1181, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 81.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Róbert Srník )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1182, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 78.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Roman Šípoš )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1183, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 160.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti /2x/ ( adresát - Iveta Chromčíková )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1184, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 80 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Janka Brčíková )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1185, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1186, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tomáš Lihan )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1187, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Václav Hrdý )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1188, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Lipták )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1189, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alojz Panák )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1190, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti: Jana Facunová, Margita Jahnická )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1191, pridané: 17.01.2010, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti: Patrik Káger, Tibor Kováč )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1192, pridané: 18.01.2010, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1193, pridané: 18.01.2010, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Cicko )

od: 18.01.2010, do: 02.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1194, pridané: 19.01.2010, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľuboš Spiššák, nar. 21.7.1965 )

od: 19.01.2010, do: 04.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1195, pridané: 19.01.2010, Martin , veľkosť: 72.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ladislav Lipniak, nar. 25.4.1959 )

od: 19.01.2010, do: 04.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1196, pridané: 27.01.2010, Martin , veľkosť: 648.1 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 27.01.2010, do: 17.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1197, pridané: 27.01.2010, Martin , veľkosť: 677.2 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 27.01.2010, do: 18.02.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1198, pridané: 27.01.2010, Martin , veľkosť: 82.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Valko )

od: 27.01.2010, do: 11.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

1199, pridané: 27.01.2010, Martin , veľkosť: 534.8 kB, typ: pdf

Benefit Group, a.s. oznamuje miesto a termín konania dražby (  )

od: 27.01.2010, do: 04.02.2010

DOKUMENT

oznámenie

1200, pridané: 27.01.2010, Martin , veľkosť: 182.2 kB, typ: pdf

JUDr. Miroslav Debnár oznamuje podanie návrhu na vydanie osvedčenia  ( navrhovateľ: Anna Kočišová )

od: 28.01.2010, do: 28.03.2010

DOKUMENT