titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

91, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Marta Šaková, nar. 8.7.1937 )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

92, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 63.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Stanislav Tylka, nar. 21.4.1943 )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

93, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 63.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Iveta Pitková, nar. 29.8.1962 )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

94, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 65.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Eva Jančiová, Michal Bielik, Katarína Bieliková )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

95, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 64.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Mária Beňušová, nar. 5.5.1948 )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

96, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 62.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Marián Peč, nar. 6.6.1964  )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

97, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 63.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Vlastimír Filip, nar. 17.3.1946 )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

98, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 63.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Radoslav Toráč, nar. 11.7.1973 )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

99, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Milan Bečák, nar. 22.5.1956 )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

100, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 65 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Zlatica Gregorová, Lucia Gregorová, Rudolf Gregor )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

101, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 63.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Ladislav Štrkáč, nar. 24.4.1972, Zdenek Štrkáč, nar. 22.7.1976 )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

102, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 65.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Alexander Murček, nar. 18.6.1957, Věra Murčeková, nar. 14.9.1954 )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

103, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 63.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( Tomáš Rác, nar. 8.6.1954, Dana Rácová, nar. 23.4.1962 )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

104, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 67.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 18.12.2008 trvalý pobyt občana ( rod. Márie Facunovej, nar. 3.9.1933 /5 osôb/ )

od: 19.12.2008, do: 02.01.2009

DOKUMENT

Schválené VZN

105, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 112.7 kB, typ: pdf

Dodatok č. 1 K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. ( VZN schválené MsZ dňa 18.12.2008. )

od: 19.12.2008, do: 01.04.2009

DOKUMENT

Schválené VZN

106, pridané: 19.12.2008, Martin , veľkosť: 143.8 kB, typ: pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 77 o odpadoch ( Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa upravujú najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. )

od: 19.12.2008, do: 03.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

107, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Froľo, nar. 27.8.1967 )

od: 22.12.2008, do: 07.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

108, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 59.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tibor Špirko, nar. 26.3.1973 )

od: 22.12.2008, do: 07.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

109, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 61.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.12.2008 trvalý pobyt občana ( Jozef Cicko, nar. 30.7.1965 )

od: 22.12.2008, do: 05.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

110, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.12.2008 trvalý pobyt občana ( Ladislav Banda, nar. 29.4.1953 )

od: 22.12.2008, do: 05.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

111, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 63.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.12.2008 trvalý pobyt občana ( Rudolf Kandráč, nar. 12.9.1957, Anna Kandráčová, nar. 20.1.1975 )

od: 22.12.2008, do: 05.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

112, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 63.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.12.2008 trvalý pobytu občana ( Jaroslav Keveš, nar. 20.8.1961, Táňa Kevešová, nar. 22.8.1963 )

od: 22.12.2008, do: 05.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

113, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 68.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.12.2008 trvalý pobyt občana ( rod. Moniky Portelekyovej, nar. 24.8.1979 a Júliusa Dotko, nar. 24.9.1965 /6 osôb/ )

od: 22.12.2008, do: 05.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

114, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 69.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.12.2008 trvalý pobyt občana ( rod. Anny Gregorovej, nar. 22.7.1965 /6 osôb/ )

od: 22.12.2008, do: 05.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

115, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 66.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.12.2008 trvalý pobyt občana ( rod. Jozefa Berku, nar. 19.12.1974 a Lýdie Berkovej, nar. 7.12.1979 /4 osoby/ )

od: 22.12.2008, do: 05.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

116, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 63 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.12.2008 trvalý pobyt občana ( Eva Fašianková, nar. 10.3.1956, Júlia Fašianková, nar. 30.5.1977 )

od: 22.12.2008, do: 05.01.2009

DOKUMENT

oznámenie

117, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 193.4 kB, typ: pdf

JUDr. Miroslav Debnár, notár, Martin, Vajanského nám. 1 zverejňuje oznámenie, ktoré bolo napísané na notárskom úrade dňa 15.12.2008  ( na návrh účastníkov - Milan Mikula a Marta Mikulová )

od: 22.12.2008, do: 19.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

118, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 84.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Miloš Maljar )

od: 22.12.2008, do: 05.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

119, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Vaganek, nar. 24.4.1963 )

od: 22.12.2008, do: 07.01.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

120, pridané: 22.12.2008, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.12.2008 trvalý pobyt občana ( Emil Mitka, nar. 1.5.1949 )

od: 22.12.2008, do: 05.01.2009

DOKUMENT