titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie

1141, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 196.7 kB, typ: pdf

JUDr. Miroslav Debnár, notár, Martin oznamuje podanie návrhu na vydanie osvedčenia vyhlásenia účastníkov o nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam titulom vydržania ( navrhovateľ - VÚC - Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského č. 48, Žilina )

od: 21.12.2009, do: 19.02.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1142, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 83.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti Igor Gregor, Ján Cicko, Vincent Konček, Lucia Lacková, Jozef Lacko, Dana Krupčíková, Ondřej Baláž, Marián Blahušiak, Dušan Rakyta, Anna Hanesová, Ľubomír Lacko, Ján Rohoň, Igor Vilk )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1143, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresáti Ing. Emil Mitka, Stanislav Minársky, Miroslav Kán )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1144, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženía písomnosti ( adresáti Štefan Vojtek, Richard Hák )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1145, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Řehák )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1146, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Kotlár )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1147, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 71.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Ertl )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1148, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomosti ( adresát - Branislav Lenča )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1149, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Jesenský )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1150, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Mgr. Ivan Labaj )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1151, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Alena Kvašnicová )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1152, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Václav Hrdý )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1153, pridané: 21.12.2009, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marek Páleš )

od: 21.12.2009, do: 05.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1154, pridané: 22.12.2009, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tibor Farkaš )

od: 22.12.2009, do: 06.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1155, pridané: 30.12.2009, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Minársky, nar. 1960 )

od: 30.12.2009, do: 14.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1156, pridané: 30.12.2009, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - František Vidlák, nar. 1954 )

od: 30.12.2009, do: 14.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1157, pridané: 30.12.2009, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Čepel, nar. 1952 )

od: 30.12.2009, do: 14.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1158, pridané: 30.12.2009, Martin , veľkosť: 71.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ctibor Cibiri, nar. 1971 )

od: 30.12.2009, do: 14.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1159, pridané: 30.12.2009, Martin , veľkosť: 82.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Valko )

od: 30.12.2009, do: 14.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

1160, pridané: 30.12.2009, Martin , veľkosť: 673.3 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 30.12.2009, do: 27.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

1161, pridané: 30.12.2009, Martin , veľkosť: 665.5 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dražby (  )

od: 30.12.2009, do: 28.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1162, pridané: 05.01.2010, Martin , veľkosť: 78.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje uloženie písomnosti ( adresáti: Engli, Hrašková, Kotlár, Končeková, Cicková, Rohoňová )

od: 05.01.2010, do: 20.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1163, pridané: 05.01.2010, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Cicko, nar. 1946 )

od: 05.01.2010, do: 20.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1164, pridané: 05.01.2010, Martin , veľkosť: 71.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Karol Migra, nar. 1956 )

od: 05.01.2010, do: 20.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1165, pridané: 05.01.2010, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marián Milanec, nar. 1971 )

od: 05.01.2010, do: 20.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1166, pridané: 05.01.2010, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ľubomír Vrabec, nar. 1966 )

od: 05.01.2010, do: 20.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

1167, pridané: 05.01.2010, Martin , veľkosť: 71.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( Laco Balog, nar. 1955 )

od: 05.01.2010, do: 20.01.2010

DOKUMENT

verejná vyhláška

1168, pridané: 05.01.2010, Martin , veľkosť: 231.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie ( stavba "Stavebné úpravy časti suterénu bytového domu súp. č. 4534 na kaderníctvo a holičstvo, ul. I. Textorisovej č. 1. Martin" )

od: 05.01.2010, do: 20.01.2010

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1169, pridané: 05.01.2010, Martin , veľkosť: 88.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov zrušila dňom 5.1.2010 ( Jaroslav Papaj, nar. 3.8.1974 )

od: 05.01.2010, do: 20.01.2010

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1170, pridané: 05.01.2010, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov zrušila dňom 5.1.2010 ( Richard Čech, nar. 17.8.1974 )

od: 05.01.2010, do: 20.01.2010

DOKUMENT